Aktuelt:

 

Nyt fra EU-statsstøtteretten 2022 

Dansk Forening for Europaret inviterer i samarbejde med Dansk Forening for Statsstøtteret til årets første medlemsmøde tirsdag den 8. februar 2022, kl. 15.00.

Preben Petterson, statsstøttechef i Erhvervsministeriet, og Rass Holdgaard, partner og advokat hos Poul Schmith/Kammeradvokaten, holder oplæg om "Nyt fra EU-statsstøtteretten 2022".

Medlemsmødet afholdes hos: Advokatfirmaet Poul Schmith, Kalvebod Brygge 32, 1560 København V. 

Tilmelding til medlemsmødet kan ske via dette link: 

https://poulschmith.dk/events-netvaerk-uddannelse/events/2022/02/nyt-fra-eu-statsstoetteretten-2022 

Bemærk, at tilmeldingsfristen er 1. februar 2022, samt at der grundet Covid-19-situationen er begrænsede deltagerpladser. 

Venligst vær opmærksom på, at et gyldigt Coronapas er nødvendigt ved fysisk fremmøde.

Vi ser frem til at byde jer velkommen. 

 

Dansk Forening for Europaret

 

Dansk Forening for Europaret blev stiftet den 7. maj 1973 og har som formål at forøge kendskabet til de retlige spørgsmål, som vedrører den Europæiske Union.

Foreningen arrangerer foredrag og konferencer om EU-retlige emner samt økonomiske og politiske spørgsmål i forbindelse med EU-samarbejdet. Der holdes 6-8 møder om året.

Foreningen er sammen med de tilsvarende foreninger i andre EU-lande medlem af Fédération Internationale pour le Droit Européen, F.I.D.E., der hvert andet år afholder en større konference for medlemmerne af de nationale foreninger med deltagelse af dommere og højtstående embedsmænd fra EU-institutionerne.
 
Medlemskab af Foreningen er åbent for enhver, der er interesseret i europaretlige spørgsmål.

 

 


 

FIDE 

Læs mere om FIDE her: 

https://protect-eu.mimecast.com/s/2M7cB1L9bSx?domain=fide-europe.org