Aktuelt:

"EU-Domstolens anvendelse af EU-Chartret siden 2009" v/ generaladvokat Henrik S. Øe, EU-Domstolen.

Mødet finder sted den 19. februar 2018, kl. 16.00 – 18.00 hos Københavns Universitet, Alf Ross auditoriet, 3. sal, rum 9A-3-01, Njalsgade 76, 2300 København S.

Mødet afholdes i samarbejde med CECS - Centre for European and Comparative Legal Studies.

Læs mere om seminaret samt tilmelding her: http://jura.ku.dk/cecs/dansk/kalender/eu-chartret-anvendelse/.

 

  

Dansk Forening for Europaret

 

Dansk Forening for Europaret blev stiftet den 7. maj 1973 og har som formål at forøge kendskabet til de retlige spørgsmål, som vedrører den Europæiske Union.

Foreningen arrangerer foredrag og konferencer om EU-retlige emner samt økonomiske og politiske spørgsmål i forbindelse med EU-samarbejdet. Der holdes 4-6 møder om året.

Foreningen er sammen med de tilsvarende foreninger i andre EU-lande medlem af Fédération Internationale pour le Droit Européen, F.I.D.E., der hvert andet år afholder en større konference for medlemmerne af de nationale foreninger med deltagelse af dommere og højtstående embedsmænd fra EU-institutionerne.
 
Medlemsskab af Foreningen er åbent for enhver, der er interesseret i europaretlige spørgsmål.

 

Læs mere om FIDE her: 

https://protect-eu.mimecast.com/s/2M7cB1L9bSx?domain=fide-europe.org

 

Næste FIDE-kongres: FIDE Estoril - Portugal - 23. - 26. maj 2018:

 https://www.fide-europe.org/congresses/

 


MERE.INFO logo