Aktuelt:

 


The Rule of Law - a view from the UK and the EU

Oplæg v/generaladvokat Eleanor Sharpston.

Det er lykkedes at få den britiske generaladvokat til København, så gå ikke glip af denne unikke mulighed for at høre om retsstatens betydning som udlagt af en topjurist med et ben i både den britiske og europæiske retstradition.

Kort om oplægget, der vil være på engelsk: 

"The Rule of Law is one of the (almost invisible) foundations of a civilised society. But what, actually, do we mean by that phrase? What are its underpinnings, it preconditions, its parameters? 

The presentation will draw on recent case law of the CJEU and the UK Supreme Court to start to answer those questions."

Arrangementet finder sted fredag den 13. december 2019, kl. 9.15-11.00 i Europahuset, Gothersgade 115, 1123 København.

Der vil være kaffe fra kl. 9.00.

Programmet er

- Velkomst v/ Anne Mette Vestergaard, Chef for Europa-Parlamentet i Danmark

- The Rule of Law - A view from the UK and the EU, v/ generaladvokat Eleanor Sharpston, EU-Domstolen, Luxemburg

- Q&A - Ordstyrer: Ulla Neergaard, Professor i EU-ret ved Københavns Universitet og formand for Dansk Forening for Europaret

Mødet afholdes som et samarbejde mellem Europa-Parlamentet i Danmark og Dansk Forening for Europaret.

Bemærk at tilmelding til mødet bedes ske skriftligt på foreningens hjemmeside http://www.europaret.dk/ eller på følgende e-mailadresse: europaret@horten.dk.


Dansk Forening for Europaret

 

Dansk Forening for Europaret blev stiftet den 7. maj 1973 og har som formål at forøge kendskabet til de retlige spørgsmål, som vedrører den Europæiske Union.

Foreningen arrangerer foredrag og konferencer om EU-retlige emner samt økonomiske og politiske spørgsmål i forbindelse med EU-samarbejdet. Der holdes 6-8 møder om året.

Foreningen er sammen med de tilsvarende foreninger i andre EU-lande medlem af Fédération Internationale pour le Droit Européen, F.I.D.E., der hvert andet år afholder en større konference for medlemmerne af de nationale foreninger med deltagelse af dommere og højtstående embedsmænd fra EU-institutionerne.
 
Medlemskab af Foreningen er åbent for enhver, der er interesseret i europaretlige spørgsmål.

 

 

Meddelelse fra formand for DFE, Ulla Neergaard:

Dansk Forening for Europarets stifter og mangeårige formand, professor emeritus, dr. jur. og econ. dr., Ole Lando, er gået bort. Han levede fra 2. september 1922 til 5. april 2019.

Som DFE's anden formand, professor emeritus, dr. jur., Jens Fejø, har skrevet i sit mindeord i Politiken den 17. april 2019: "Det er ubestrideligt, at Ole Lando er blevet vor tids internationalt bedst kendte danske juridiske forsker".

Ole Landos egne erindringer om bl.a. foreningens etablering kan findes her på hjemmesiden under "Publikationer" til inspiration og indsigt.

Æret være hans minde. 

 

 

Læs mere om FIDE her: 

https://protect-eu.mimecast.com/s/2M7cB1L9bSx?domain=fide-europe.org

 

Næste FIDE-kongres: FIDE XXIX Congress - Holland, Haag - 20. - 23. maj 2020:

 www.fide2020.eu