Aktuelt:

OBS! ARRANGEMENTET ER FULDT BOOKET!

Dansk Forening for Europaret holder medlemsmøde fredag den 9. december 2022, kl. 13.00 – 15.00, hvor Generaldirektør Ditte Juul Jørgensen, Europa-Kommissionen, holder oplæg om Udviklingen i europæisk energipolitik.

Medlemsmødet afholdes hos Udenrigsministeriet, Eigtveds Pakhus, Sal II, Asiatisk Plads, 1448 København K.

Læs mere om arrangementet under "Kommende arrangementer". 

 ------

Jubilæums-arrangement 9. januar 2023 

 

Dansk Forening for Europaret holder i samarbejde med Det Juridiske Fakultet, KU, en konference den 9. januar 2023 for at markere, at Danmark den 1. januar 2023 har været medlem af EF/EU i 50 år. Samtidig markere vi en bogudgivelse, hvori en række forfattere (hvoraf flere er talere på konferencen) på forskellig vis belyser, hvordan de sidste 50 år har påvirket dansk ret og indretning af de danske rets- og politiske liv (https://www.djoef-forlag.dk/book-info/danmark-og-eu-gennem-50-ar). Endelig fejres det, at Dansk Forening for Europaret blot få måneder efter medlemskabets ikrafttræden blev etableret og således også snart fylder 50 år.

 

Programmet for konferencen er tilgængeligt på følgende hjemmeside, hvor tilmelding også kan ske: https://jura.ku.dk/cecs/calendar/2023/danmarkogeu

 

Bemærk, at deltagelse er gratis, og vi håber derfor også af dem grund på et stort fremmøde. 

 

 

 

Placering
Navn Type
artikel Artikel Detaljer artikel
artikel Bestyrelse Detaljer artikel
artikel Indmeldelse Detaljer artikel
artikel Kommende arrangementer Detaljer artikel
artikel Publikationer Detaljer artikel
artikel Tidligere arrangementer Detaljer artikel
artikel Vedtægter Detaljer artikel
fil Detaljer fil
fil 17. november 2014 - Fri bevægelighed og sociale ydelser Detaljer fil
fil A new settlement for the UK within the EU - 13 June 2016 Detaljer fil
fil Adam Bodnar - Rule of Law - 22-03-22 Detaljer fil
fil Associeringsaftalen med Tyrkiet - Charlotte Friis Bach Ryhl og Thomas Ryhl Detaljer fil
fil Associeringsaftalen med Tyrkiet og de danske familiesammenføringsregler - Jens Vedsted-Hansen Detaljer fil
fil Banking Union - 30. september 2014 Detaljer fil
fil Bernier Alexandre Constructing and Legitimating CEH Vol 21-3 2012 Detaljer fil
fil BREXIT THE RESULT pr. 11.10.2016 Detaljer fil
fil Brexit - Tim Ward - 060417 Detaljer fil
fil Byberg, A Miscellaneous Network. The History of FIDE 1961-1994 Detaljer fil
fil Christopher Muttukumaru CB - Aspects of post Brexit Aviation regulation 5452 - 060417 Detaljer fil
fil Christopher Muttukumaru CB Post Brexit White Paper 060417 Detaljer fil
fil Dansk Forening for Europaret - 25-09-2012 - Præsentation Detaljer fil
fil Danske domstoles præjudicielle forelæggelser for EU-domstolen i lyset af nye EU-domme fra 2018 - 20-9-18 Peter Pagh Detaljer fil
fil Danske indlæg i sager ved EU-Domstolen i perioden november 2012 - oktober 2013 Detaljer fil
fil Danske indlæg i sager ved EU-Domstolen i perioden november 2012 - oktober 2013 Detaljer fil
fil Den nye Bruxelles I-forordning - 15. januar 2015 Detaljer fil
fil Den seneste praksis fra Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol med fokus på Storkammersagerne Detaljer fil
fil Det indre marked og de direkte skatter - en illusion? Detaljer fil
fil DFE 13-04-21 - Jakob Nymann-Lindegaard Detaljer fil
fil DFE 13-04-21 - Nina Holst-Christensen Detaljer fil
fil DFE Lissabon - Peter Biering og Susanne Lehrer Detaljer fil
fil EU RETTEN I DANMARK - FORSVARSFORBEHOLDET - Christian Thorning - 20-09-18 Detaljer fil
fil EU-direktiver og grundrettigheder i horisontale retsforhold - Sune Klinge - 24-09-2020 Detaljer fil
fil EU-Domstolens anvendelse af EU-Chartret siden 2009 - Oplæg ved Henrik Øe den 19-02-2018 Detaljer fil
fil EU-Domstolens store domme 10-10-2017 Detaljer fil
fil EU-Domstolens store domme siden sidst - 30-10-2018 - Jakob Nymann-Lindegren Detaljer fil
fil EU-Domstolens store domme siden sidst - 30-10-2018 - Nina Holst-Christensen Detaljer fil
fil EU-Domstolens store domme siden sidst - oktober 2016 - Vigtige domme Detaljer fil
fil EU-Domstolens store domme siden sidst - Vigtige domme - 30-10-2018 Detaljer fil
fil EU-Domstolens store domme siden sidst 04-10-16 - Oversigt over danske indlæg ved EU-Domstolen i perioden 7. oktober 2015 – 4. oktober 2016 Detaljer fil
fil EU-konform fortolkning - Seminar 20-09-2018 - Karsten Engsig Sørensen Detaljer fil
fil EU-konkurrenceretten siden sidst Detaljer fil
fil EU-konkurrenceretten siden sidst - 11-06-2019 Detaljer fil
fil EU-konkurrenceretten siden sidst - 22. september 2020 Detaljer fil
fil EU-konkurrenceretten siden sidst - 24. maj 2017 Detaljer fil
fil EU-Konkurrenceretten siden sidst - 30. maj 2018 Detaljer fil
fil EU-konkurrenceretten siden sidst - 8. november 2021 Detaljer fil
fil EU-konkurrenceretten siden sidst - 8. november 2022 Detaljer fil
fil EU-konkurrencerettens udvikling siden sidst - 21. maj 2013 Detaljer fil
fil EUROPE The New Legal Realism Detaljer fil
fil European Ombudsman - 260917 Detaljer fil
fil FIDE 2018 report - Topic-II - Denmark Detaljer fil
fil Foredrag 20-09-18 -Tilbagebetaling af skatter - EU-retten - Søren Friis Hansen Detaljer fil
fil Formandsberetning - GF - 2021 Detaljer fil
fil Formandsberetning GF i DFE 2015 - 25-11-2015 Detaljer fil
fil Formandsberetning GF i DFE 2017 Detaljer fil
fil Fra Storebælt til udbudslov - Kirsten Thorup - 10. december 2015 Detaljer fil
fil Generalforsamlingsprotokollat november 2019 Detaljer fil
fil Indlæg om Sociale klausuler - 14. november 2013 Detaljer fil
fil Invitation to Seminar on “Brexit” with Leading Experts - 13 June 2016 Detaljer fil
fil Konkurrenceretten siden sidst Detaljer fil
fil Konkurrenceretten siden sidst Detaljer fil
fil Konkurrenceretten siden sidst - 1. juni 2015 Detaljer fil
fil Konkurrenceretten siden sidst - 2016 Detaljer fil
fil Laffranques artikel ji_2011_1_173 Detaljer fil
fil Marlene Wind - Rule of Law - 22-03-22 Detaljer fil
fil Morten Rasmussen, Establishing a Constitutional Practice. The Role of the European Law Associations.2013 Detaljer fil
fil Nedslag i nyere praksis inden for udbudsretten - 20. maj 2019 Detaljer fil
fil Nyt fra EU-statsstøtteretten - 7. november 2016 Detaljer fil
fil Nyt fra EU-statsstøtteretten 18-03-2021 Detaljer fil
fil Nyt fra EU-statsstøtteretten 2017 - 28-11-17 Detaljer fil
fil Nyt fra EU-statsstøtteretten 2018 - 9. oktober 2018 Detaljer fil
fil Nyt fra EU-statsstøtteretten 25-11-2015 Detaljer fil
fil Ole Lando - My life as a Lawyer Detaljer fil
fil Ole Landos erindringer Detaljer fil
fil Oplæg 20-04-22 - Henrik Skovgaard-Petersen Detaljer fil
fil Oplæg DFE - Katja Høegh - 11. maj 2015 Detaljer fil
fil Oplæg DFE - Marlene Wind - 11. maj 2015 Detaljer fil
fil Oplæg DFE_240920 - Sune Klinge Detaljer fil
fil Oplæg om A-sagen - EU-Tyrkiet-associeringen og danske familiesammenføringsregler - Rass Holdgaard - 04-12-19 Detaljer fil
fil Oversigt over danske indlæg ved EU-Domstolen i perioden november 2013 til oktober 2014 Detaljer fil
fil Præsentation vedr. Lissabon-traktaten v/Karen Dyekjær Detaljer fil
fil Referat af GF - 2021 Detaljer fil
fil Retsforbeholdet og personers bevægelighed_Europaret 20.9.2018 - Jens Vedsted-Hansen Detaljer fil
fil Ros Kellaway - Brexit Presentation - Copenhagen - 6 April 17 Detaljer fil
fil Servicedirektivet og Domstolens praksis - 21-04-17 Detaljer fil
fil Store domme fra EU-Domstolen siden sidst – 29. oktober 2019 Detaljer fil
fil The General Court - Perspectives and Challenges (Retten - perspektiver og udfordringer) Detaljer fil
fil Tre skridt frem og to tilbage - Henrik Skovegaard-Petersen - 3 Dec 2014 Detaljer fil
fil Udbudsdirektivet i en dansk kontekst - Rasmus Horskjær Nielsen - 10. december 2015 Detaljer fil
fil Underskrevet referat af GF 28-11-17 Detaljer fil
fil Vigtige domme fra EF-Domstolen siden sidst (13.03.2008) Detaljer fil
fil Vigtige domme fra EU 2013 Detaljer fil
fil Vigtige domme fra EUD - 13-04-21 - Jakob Nymann-Lindegren Detaljer fil
fil Vigtige domme fra EUD 2014 Detaljer fil
fil Vigtige domme fra EUD 2019 - 29. oktober 2019 Detaljer fil
fil Vigtige domme fra EUD 2020 - 13-04-21 - Nina Holst-Christensen Detaljer fil
fil Vigtige domme fra EUD 2020 - 13-04-21 Detaljer fil
fil Vigtige domme fra EUD 2020 - 13-04-21 Detaljer fil
fil Vigtige domme fra EUD siden sidst 2022 - 31. maj 2022 Detaljer fil
Her ligger generelle artikler til hjemmesiden.