Aktuelt:

 

 

 


 

 

 

Seminar - EU-retten i Danmark

 

Tid: Torsdag den 20. september 2018, kl. 15.30-18.00

Sted: Kromann Reumert, Sundkrogsgade 5, 2100 København

 

I anledning af udgivelsen af bogen EU-retten i Danmark afholdes dette arrangement, der ligesom bogen belyser, hvordan EU-retten gennemføres og anvendes i Danmark. Seminaret starter med at fokusere på to af de fire danske forbehold. Disse forbehold har gennem de mere end 25 år, de har været i kraft, ændret karakter, og foredragene illustrerer, hvilke konsekvenser forbeholdene aktuelt har på de to områder. Dernæst gennemgås aspekter af, hvordan EU-retten anvendes i Danmark, idet gennemgangen fokuserer på, hvordan de danske domstole anvender nogle af EU-rettens centrale grundsætninger samt adgangen til præjudicielle forelæggelser.

 

Program

  • Velkomst (Ulla Neergaard, Professor, KU, og formand for Dansk Forening for Europaret)

  • Præsentation af bogen EU-retten i Danmark (Karsten Engsig Sørensen, Professor, AU)

  • Det retlige forbehold og personers bevægelighed (Jens Vedsted-Hansen, Professor, AU)

  • Forsvarsforbeholdet (Christian Thorning, Ambassadør, Kroatien)

  • Pligten til EU-konform fortolkning (Karsten Engsig Sørensen, Professor, AU)

  • Tilbagebetaling af skatter og afgifter opkrævet i strid med EU-retten (Søren Friis Hansen, Professor, CBS)

  • Danske domstoles forelæggelser for EU-Domstolen i lyset af nye EU-domme fra 2018 (Peter Pagh, Professor, KU)

 

Efteruddannelse

Det er muligt at få udstedt kursusbevis på 3 lektioner, som opfylder kravene for den obligatoriske efteruddannelse for advokater.

 

Lidt at spise og drikke samt "networking"

Efter seminaret inviteres på vin m.v. og en let anretning samt "networking".

 

 

 

 

  

Placering
Navn Type
artikel Artikel Detaljer artikel
artikel Bestyrelse Detaljer artikel
artikel Indmeldelse Detaljer artikel
artikel Kommende arrangementer Detaljer artikel
artikel Publikationer Detaljer artikel
artikel Tidligere arrangementer Detaljer artikel
artikel Vedtægter Detaljer artikel
fil Detaljer fil
fil 17. november 2014 - Fri bevægelighed og sociale ydelser Detaljer fil
fil A new settlement for the UK within the EU - 13 June 2016 Detaljer fil
fil Banking Union - 30. september 2014 Detaljer fil
fil Bernier Alexandre Constructing and Legitimating CEH Vol 21-3 2012 Detaljer fil
fil BREXIT THE RESULT pr. 11.10.2016 Detaljer fil
fil Brexit - Tim Ward - 060417 Detaljer fil
fil Byberg, A Miscellaneous Network. The History of FIDE 1961-1994 Detaljer fil
fil Christopher Muttukumaru CB - Aspects of post Brexit Aviation regulation 5452 - 060417 Detaljer fil
fil Christopher Muttukumaru CB Post Brexit White Paper 060417 Detaljer fil
fil Dansk Forening for Europaret - 25-09-2012 - Præsentation Detaljer fil
fil Danske indlæg i sager ved EU-Domstolen i perioden november 2012 - oktober 2013 Detaljer fil
fil Danske indlæg i sager ved EU-Domstolen i perioden november 2012 - oktober 2013 Detaljer fil
fil Den nye Bruxelles I-forordning - 15. januar 2015 Detaljer fil
fil Den seneste praksis fra Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol med fokus på Storkammersagerne Detaljer fil
fil Det indre marked og de direkte skatter - en illusion? Detaljer fil
fil DFE Lissabon - Peter Biering og Susanne Lehrer Detaljer fil
fil EU-Domstolens anvendelse af EU-Chartret siden 2009 - Oplæg ved Henrik Øe den 19-02-2018 Detaljer fil
fil EU-Domstolens store domme 10-10-2017 Detaljer fil
fil EU-Domstolens store domme siden sidst - oktober 2016 - Vigtige domme Detaljer fil
fil EU-Domstolens store domme siden sidst 04-10-16 - Oversigt over danske indlæg ved EU-Domstolen i perioden 7. oktober 2015 – 4. oktober 2016 Detaljer fil
fil EU-konkurrenceretten siden sidst - 24. maj 2017 Detaljer fil
fil EU-Konkurrenceretten siden sidst - 30. maj 2018 Detaljer fil
fil EU-konkurrencerettens udvikling siden sidst - 21. maj 2013 Detaljer fil
fil EUROPE The New Legal Realism Detaljer fil
fil European Ombudsman - 260917 Detaljer fil
fil FIDE 2018 report - Topic-II - Denmark Detaljer fil
fil Formandsberetning GF i DFE 2015 - 25-11-2015 Detaljer fil
fil Formandsberetning GF i DFE 2017 Detaljer fil
fil Fra Storebælt til udbudslov - Kirsten Thorup - 10. december 2015 Detaljer fil
fil Indlæg om Sociale klausuler - 14. november 2013 Detaljer fil
fil Invitation to Seminar on “Brexit” with Leading Experts - 13 June 2016 Detaljer fil
fil Konkurrenceretten siden sidst Detaljer fil
fil Konkurrenceretten siden sidst Detaljer fil
fil Konkurrenceretten siden sidst - 1. juni 2015 Detaljer fil
fil Konkurrenceretten siden sidst - 2016 Detaljer fil
fil Laffranques artikel ji_2011_1_173 Detaljer fil
fil Morten Rasmussen, Establishing a Constitutional Practice. The Role of the European Law Associations.2013 Detaljer fil
fil Nyt fra EU-statsstøtteretten - 7. november 2016 Detaljer fil
fil Nyt fra EU-statsstøtteretten 2017 - 28-11-17 Detaljer fil
fil Nyt fra EU-statsstøtteretten 25-11-2015 Detaljer fil
fil Oplæg DFE - Katja Høegh - 11. maj 2015 Detaljer fil
fil Oplæg DFE - Marlene Wind - 11. maj 2015 Detaljer fil
fil Oversigt over danske indlæg ved EU-Domstolen i perioden november 2013 til oktober 2014 Detaljer fil
fil Præsentation vedr. Lissabon-traktaten v/Karen Dyekjær Detaljer fil
fil Ros Kellaway - Brexit Presentation - Copenhagen - 6 April 17 Detaljer fil
fil Servicedirektivet og Domstolens praksis - 21-04-17 Detaljer fil
fil The General Court - Perspectives and Challenges (Retten - perspektiver og udfordringer) Detaljer fil
fil Tre skridt frem og to tilbage - Henrik Skovegaard-Petersen - 3 Dec 2014 Detaljer fil
fil Udbudsdirektivet i en dansk kontekst - Rasmus Horskjær Nielsen - 10. december 2015 Detaljer fil
fil Underskrevet referat af GF 28-11-17 Detaljer fil
fil Vigtige domme fra EF-Domstolen siden sidst (13.03.2008) Detaljer fil
fil Vigtige domme fra EU 2013 Detaljer fil
fil Vigtige domme fra EUD 2014 Detaljer fil
Her ligger generelle artikler til hjemmesiden.

MERE.INFO logo