Aktuelt:

 

Ordinær generalforsamling i Dansk Forening for Europaret

Generalforsamlingen finder sted mandag den 8. november 2021 i forlængelse af medlemsmødet samme dag (fra kl. ca. 18.00) hos Kromann Reumert, Sundkrogsgade 5, 2100 København Ø. 

 

Dagsorden:

1. Valg af dirigent

2. Aflæggelse af beretning for de senest forløbne to år.

3. Forelæggelse til godkendelse af regnskab for samme periode med påtegning af revisor.

4.  Fastlæggelse af kontingent for de følgende to år.

5. Valg af medlemmer til bestyrelsen.

6. Valg af revisor.

7. Behandling af indkomne forslag.

8. Eventuelt. 

-----------000000-----------

 

Medlemsmøde: 

EU-konkurrenceretten siden sidst

Oplæg med den årlige gennemgang af "EU-Konkurrenceretten siden sidst" v/ advokaterne Morten Kofmann, Bart A. Creve og Sonny Gaarslev – alle fra Kromann Reumert.

Som tidligere vil gennemgangen fokusere på de større begivenheder inden for såvel regulering som håndhævelsespraksis ved EU-Domstolen og Europa-Kommissionen.

Deltagelse i arrangementet berettiger til 3 uddannelseslektioner i den obligatoriske efteruddannelse, og der udsendes således deltagerbeviser efterfølgende.

I forlængelse af medlemsmødet afholdes der generalforsamling i Dansk Forening for Europaret. 

Program for dagen:

15.00                 Velkomst m. kaffe og sødt

15.15                 EU-konkurrenceretten siden sidst v/Morten Kofmann, Bart Creve og Sonny Gaarslev

16.30                 Pause med tapas-anretning, vin m.m.

16.45                 EU-konkurrenceretten … fortsat

17.45                 Ordinær generalforsamling i Dansk Forening for Europaret

18.00                 Tak for i dag

Medlemsmødet samt den efterfølgende generalforsamling afholdes den 8. november 2021, kl. 15.00-18.00, hos Kromann Reumert, Sundkrogsgade 5, 2100 København Ø.

 


 

Placering

Banking Union - 30. september 2014

Banking Union Slides fra foredrag v/Julie Galbo holdt for Dansk Forening for Europaret den 30. september 2014.

Hent fil

Filtype: pdf
Filstørrelse: 952 KB

6. okt kl. 13:14