Aktuelt:

OBS! ARRANGEMENTET ER FULDT BOOKET!

Dansk Forening for Europaret holder medlemsmøde fredag den 9. december 2022, kl. 13.00 – 15.00, hvor Generaldirektør Ditte Juul Jørgensen, Europa-Kommissionen, holder oplæg om Udviklingen i europæisk energipolitik.

Medlemsmødet afholdes hos Udenrigsministeriet, Eigtveds Pakhus, Sal II, Asiatisk Plads, 1448 København K.

Læs mere om arrangementet under "Kommende arrangementer". 

 ------

Jubilæums-arrangement 9. januar 2023 

 

Dansk Forening for Europaret holder i samarbejde med Det Juridiske Fakultet, KU, en konference den 9. januar 2023 for at markere, at Danmark den 1. januar 2023 har været medlem af EF/EU i 50 år. Samtidig markere vi en bogudgivelse, hvori en række forfattere (hvoraf flere er talere på konferencen) på forskellig vis belyser, hvordan de sidste 50 år har påvirket dansk ret og indretning af de danske rets- og politiske liv (https://www.djoef-forlag.dk/book-info/danmark-og-eu-gennem-50-ar). Endelig fejres det, at Dansk Forening for Europaret blot få måneder efter medlemskabets ikrafttræden blev etableret og således også snart fylder 50 år.

 

Programmet for konferencen er tilgængeligt på følgende hjemmeside, hvor tilmelding også kan ske: https://jura.ku.dk/cecs/calendar/2023/danmarkogeu

 

Bemærk, at deltagelse er gratis, og vi håber derfor også af dem grund på et stort fremmøde. 

 

 

 

Tidligere arrangementerDansk Forening for Europaret har afholdt 4-6 arrangementer om året siden 1973. De senest afholdte arrangementer er følgende:

  


2022:   

 

"EU-konkurrenceretten siden sidst" v/ advokaterne Morten Kofmann, Bart A. Creve og Sonny Gaarslev - alle fra Kromann Reumert.

 

Tidspunkt: Tirsdag den 8. november 2022, kl. 15.30 - 18.00.

Mødested: Kromann Reumert, Sundkrogsgade 5, 2100 København Ø.


 

Oplæg om EU-Domstolens store domme siden sidst v/ kommitteret Nina Holst-Christensen, Justitsministeriet, og kontorchef Vibeke Pasternak Jørgensen, Udenrigsministeriet.

 

Tidspunkt: Tirsdag den 31. maj 2022, kl. 16.00-18.30.

Mødested: Udenrigsministeriet, Eigtveds Pakhus, Strandgade 25DE, 1401 København K, Mødesal IV. 

 

 

Arrangement om forsvarsforbeholdet - ”Sidste chance – bliv klogere på forsvarsforbeholdet”.

Lykke Friis, direktør for Tænketanken Europa, og advokat Peter Biering, partner hos Advokatfirmaet Poul Schmith/Kammeradvokaten, taler om forsvarsforbeholdet.

De vil komme ind på, hvordan forsvarsforbeholdet blev til, hvad vi har taget forbehold overfor, de politiske perspektiver, og hvad en afskaffelse eller opretholdelse af forsvarsforbeholdet vil betyde.  

 

Arrangementet afholdes af Advokatfirmaet Poul Schmith. 

Tidspunkt: Mandag den 23. maj 2022, kl. 16.00-17.30.

Mødested: Advokatfirmaet Poul Schmith, Kalvebod Brygge 32, 1560 København V.

 

Oplæg om EU-Domstolens seneste praksis om EU's Charter om grundlæggende rettigheder v/kontorchef Henrik Skovgaard Petersen, Justitsministeriet.

Tidspunkt: Onsdag den 20. april 2022, kl. 16.00-18.00. 

Mødested: Gorrissen Federspiel, Axel Towers, Axeltorv 2, 1609 København V.  

 

Seminar om Nyt fra EU-statsstøtteretten 2022 v/Preben Petterson, statsstøttechef i Erhvervsministeriet, og Rass Holdgaard, partner og advokat hos Poul Schmith/ Kammeradvokaten.

 

Mødet afholdes i samarbejde med Dansk Forening for Statsstøtteret.

Tidspunkt: Torsdag den 31. marts 2022, kl. 15.00.

Mødested: Advokatfirmaet Poul Schmith, Kalvebod Brygge 32, 1560 København V.  

 

 

Seminar om retsstatskrisen v/Dekan og Professor Adam Bodnar, Professor og Videdekan Fabian Amtenbrink og Professor Marlene Wind. 

 

Program:

 

- Velkomst ved Anne Mette Vestergaard, Chef for Europar-Parlamentet i Danmark 

 

- Oplæg ved Adam Bodnar - "Down the Rabbit Hole? Rule of law crisis in Poland and the reaction of the European Union under EU Treaty infringement and conditionality mechanisms"

 

- Oplæg ved Fabian Amtenbrink - "The Rule of Law Conditionality Mechanism before the European Court of Justice: Hungary's and Poland's actions for annulment against Regulation 2020/2029"

 

- Oplæg ved Marlene Wind - "The Rule of Law Crisis: Why we should not embrace the identitarian counter wave"

 

- Q&A - Ordstyrer: Ulla Neergaard, Professor i EU-ret ved Københavns Universitet og formand for Dansk Forening for Europaret 

 

Mødet afholdes på engelsk og er i samarbejde med Europahuset.

 

Tidspunkt: Tirsdag den 22. marts 2022, kl. 14.00 - 17.00. 

 

Mødested: Europahuset, Gothersgade 115, 1123 København K.

 

 

Oplæg ved professor mso i folkeret, Astrid Kjeldgaard-Pedersen, Det Juridiske Fakultet, Københavns Universitet, og adjunkt Marc Schack, Institut for Militær Teknologi, Forsvarsakademiet, om "Situationen i Ukraine i folkeretlig belysning".

Tidspunkt: Torsdag den 10. marts 2022, kl. 16.00.

Mødested: Advokatfirmaet Poul Schmith, Kalvebod Brygge 32, 1560 København V. 

 

2021:


Oplæg ved Dr. Matteo Bottero, Københavns Universitet, om "Posting of workers in EU Law: Challenges of Equality, Solidarity and Fair Competition".

Tidspunkt: Tirsdag den 7. december 2021, kl. 16.00. 

Mødested: Advokatfirmaet Poul Schmith, Kalvebod Brygge 32, 1560 København V.

 

Oplæg med den årlige gennemgang af "EU-Konkurrenceretten siden sidst" v/ advokaterne Morten Kofmann, Bart A. Creve og Sonny Gaarslev – alle fra Kromann Reumert.

Tidspunkt: Mandag den 8. november 2021, kl. 15.00

Mødested: Kromann Reumert, Sundkrogsgade 5, 2100 København Ø. 

 

Ordinær generalforsamling i Dansk Forening for Europaret

Tidspunkt: Mandag den 8. november 2021, kl. 18.00

Mødested: Kromann Reumert, Sundkrogsgade 5, 2100 København Ø. 

 

Oplæg om The EU legal implications of the Covid-19 crisis ved professor Daniel Sarmiento Ramirez-Escudero. 

Tidspunkt: Tirsdag den 28. september 2021, kl. 16.00-18.00.


Mødested: Europahuset, Gothersgade 115, 1123 København K. 

Mødet blev afholdt som et samarbejde mellem Europa-Parlamentet i Danmark og Dansk Forening for Europaret.  


Oplæg om "The Independence and Lawful Composition of the Court of Justice of the European Union" ved Associate Professor of Law, B.A., LL.M., Ph.D., Graham Butler, Aarhus Universitet.

Tidspunkt: Onsdag den 5. maj 2021, kl. 16.00-18.00. 

Mødet blev afholdt som webinar.

 

 

Oplæg om "EU-Domstolens store domme siden sidst" ved kommitteret Nina Holst-Christensen, Justitsministeriet, og kontorchef Jakob Nymann-Lindegren, Udenrigsministeriet.

Tidspunkt: Tirsdag den 13. april 2021, kl. 16.00-18.30. 

Arrangementet afholdtes som webinar

 

Oplæg om "Nyt fra EU-statsstøtteretten" v/ advokaterne Rebecca Vikjær-Andresen og Rass Holdgaard, Advokatfirmaet Poul Schmith, og statsstøttechef Preben Sandberg Pettersson, Erhvervsministeriet.

Tidspunkt: Torsdag den 18. marts 2021, kl. 15.00-18.00. 

Mødested: Arrangementet afholdtes i samarbejde med Dansk Forening for Statsstøtteret som webinar

 

2020: 

Oplæg om "Medlemsstatens erstatningsansvar ved uoverensstemmelse med EU-retten" v/ Tenure-track adjunkt, Ph.d. Sune Klinge, Københavns Universitet.

Tidspunkt: Torsdag den 24. september 2020, kl. 16.00-18.00.

Mødested: Horten Advokatpartnerselskab samt som Teams-møde. 

 

 

 

Webinar om "EU-Konkurrenceretten siden sidst" v/ Morten Kofmann, Bart Creve og Sonny Gaarslev, Kromann Reumert.

 

Tidspunkt: Tirsdag den 22. september 2020, kl. 15.30-18.00.

Mødested: Webinar

 

 

 

2019:

 

The Rule of Law - a view from the UK and the EU

Oplæg på engelsk v/generaladvokat Eleanor Sharpston.

"The Rule of Law is one of the (almost invisible) foundations of a civilised society. But what, actually, do we mean by that phrase? What are its underpinnings, it preconditions, its parameters? 

The presentation will draw on recent case law of the CJEU and the UK Supreme Court to start to answer those questions."

Program:

 • Velkomst v/ Anne Mette Vestergaard, Chef for Europa-Parlamentet i Danmark
 • The Rule of Law - A view from the UK and the EU, v/ generaladvokat Eleanor Sharpston, EU-Domstolen, Luxemburg
 • Q&A - Ordstyrer: Ulla Neergaard, Professor i EU-ret ved Københavns Universitet og formand for Dansk Forening for Europaret.

Tidspunkt: Fredag den 13. december 2019, kl. 9.15-11.00.

Mødested: Europahuset, Gothersgade 115, 1123 København.

Mødet afholdes som et samarbejde mellem Europa-Parlamentet i Danmark og Dansk Forening for Europaret. 

 

Associeringsaftalen med Tyrkiet og de danske familiesammenføringsregler: EU-Domstolens domme af 14. april 2016 i sag C-561/14, Genc, og af 10. juli 2019 i sag C-89/18, A 

Oplæg v/ advokat Charlotte Friis Bach Ryhl, Friis Bach Ryhl Advokatfirma, professor Jens Vedsted-Hansen, Aarhus Universitet, advokat Rass Holdgaard, Advokatfirmaet Poul Schmith, og advokat Thomas Ryhl, NJORD Law Firm.

Tidspunkt: Onsdag den 4. december 2019, kl. 16.00 - 18.00.

Mødested:: NJORD Law Firm, Pilestræde 58, 6., 1112 København K.

 

Generalforsamling i Dansk Forening for Europaret

Generalforsamlingen finder sted mandag den 11. november 2019 i forlængelse af medlemsmødet samme dag hos Advokatfirmaet Poul Schmith, Vester Farimagsgade 23, 1606 København V. 

 

"Nyt fra EU-statsstøtteretten" 

Oplæg v/advokat Rass Holdgaard, Advokatfirmaet Poul Schmith, og Preben Pettersson, Erhvervsministeriet.

Tidspunkt: Mandag den 11. november 2019, kl. 15.00 - 18.00.

Mødested: Advokatfirmaet Poul Schmith, Vester Farimagsgade 23, 1606 København V.

Arrangementet afholdtes i samarbejde med Dansk Forening for Statsstøtteret.

 

"EU-Domstolens store domme siden sidst"

Oplæg v/kommitteret Nina Holst-Christensen, Justitsministeriet, og Jakob Nymann-Lindegren, Udenrigsministeriet. 

Tidspunkt: Tirsdag den 29. oktober 2019, kl. 16.00 - 18.00.

Mødested: Advokatfirmaet Poul Schmith, Vester Farimagsgade 23, 1606 København V.

 

  

"The Rule of Law: Courts and Politics" 

 

Oplæg v/ professor Leonard F.M. Besselink.

 

Tidspunkt: Mandag den 17. juni 2019, kl. 16.00 - 18.00.

Mødested: Københavns Universitet, Søren Kierkegaard auditoriet, 9A-0-01, Njalsgade 76, 2300 København S.

 

Mødet afholdtes i samarbejde med CECS - Centre for European and Comparative Legal Studies, Juridisk Fakultet, Københavns Universitet. 

 

"Konkurrenceretten siden sidst"

Oplæg v/ advokaterne Morten Kofmann og Bart A. Creve - begge fra Kromann Reumert.

Tidspunkt: Tirsdag den 11. juni 2019, kl. 15.30 - 18.00.

Mødested: Kromann Reumert, Sundkrogsgade 5, 2100 København Ø.

 

"Nedslag i nyere praksis inden for udbudsretten"

Oplæg v/ ass.  retsformand Katja Høegh, Østre Landsret.

Tidspunkt: Mandag den 20. maj 2019, kl. 16.00 - 18.00.

Mødested: Horten Advokatpartnerselskab, Philip Heymans Allé 7, 2900 Hellerup.  

 

2018:

 

"Den nyeste udvikling vedr. Brexit"

 

Oplæg v/Special Advisor Kieran Bradley, EU-Domstolen, og kontorchef Jakob Nymann-Lindegren, Udenrigsministeriet.

 

Tidspunkt: Mandag den 10. december 2018, kl. 16.00 – 18.00.

Mødested: Udenrigsministeriet, Eigtveds Pakhus. 

 

 

"EU-Domstolens store domme siden sidst"


Oplæg v/kommitteret Nina Holst-Christensen, Justitsministeriet, og kontorchef Jakob Nymann-Lindegren, Udenrigsministeriet.

 

Tidspunkt: mandag den 19. november 2018, kl. 16.00 – 18.00.

Mødested: Århus Universitet, Lille Juridisk Auditorium, Bygning 1342 - lokale 455.

 

 

"EU-Domstolens store domme siden sidst"


Oplæg v/kommitteret Nina Holst-Christensen, Justitsministeriet, og kontorchef Jakob Nymann-Lindegren, Udenrigsministeriet.

 

Tidspunkt: tirsdag den 30. oktober 2018, kl. 16.00 – 18.00.

Mødested: Kammeradvokaten, Vester Farimagsgade 23, 1606 København V. 

 

Nyt fra EU-statsstøtteretten 2018

Oplæg v/advokat Rass Holdgaard, Kammeradvokaten, og statsstøttechef Preben Pettersson, Erhvervsministeriet.

 

Tidspunkt: Tirsdag den 9. oktober 2018, kl. 15.00 – 18.00.

Mødested: Kammeradvokaten, Vester Farimagsgade 23, 1606 København V.

Arrangementet afholdtes i samarbejde med Dansk Forening for Statsstøtteret.

 

Seminar: EU-retten i Danmark 


Seminar i anledning af udgivelsen af bogen EU-retten i Danmark, der ligesom bogen belyser, hvordan EU-retten gennemføres og anvendes i Danmark. Seminaret fokuserer på to af de fire danske forbehold. Disse forbehold har gennem de mere end 25 år, de har været i kraft, ændret karakter, og oplæggene illustrerer, hvilke konsekvenser forbeholdene aktuelt har på de to områder. Dernæst en gennemgang af aspekter af, hvordan EU-retten anvendes i Danmark, idet der fokuseres på, hvordan de danske domstole anvender nogle af EU-rettens centrale grundsætninger samt adgangen til præjudicielle forelæggelser.

 

 

Program

 

 • Velkomst (Ulla Neergaard, Professor, KU, og formand for Dansk Forening for Europaret)
 • Præsentation af bogen EU-retten i Danmark (Karsten Engsig Sørensen, Professor, AU)
 • Det retlige forbehold og personers bevægelighed (Jens Vedsted-Hansen, Professor, AU)
 • Forsvarsforbeholdet (Christian Thorning, Ambassadør, Kroatien)
 • Pligten til EU-konform fortolkning (Karsten Engsig Sørensen, Professor, AU)
 • Tilbagebetaling af skatter og afgifter opkrævet i strid med EU-retten (Søren Friis Hansen, Professor, CBS)
 • Danske domstoles forelæggelser for EU-Domstolen i lyset af nye EU-domme fra 2018 (Peter Pagh, Professor, KU)

  

Tidspunkt: Torsdag den 20. september 2018, kl. 15.30-18.00

 

Mødested: Kromann Reumert, Sundkrogsgade 5, 2100 København

 

 

"Konkurrenceretten siden sidst"

Oplæg v/advokaterne Morten Kofmann og Bart A. Creve, Kromann Reumert. 

Tidspunkt: 30. maj 2018, kl. 15.30 - 18.00.

Mødested: Kromann Reumert, Sundkrogsgade 5, 2100 København Ø.

 

"Den seneste praksis fra Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol med fokus på Storkammersagerne"

Oplæg v/dommer ved Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol, Jon F. Kjølbro. 

Tidspunkt: Fredag den 4. maj 2018, kl. 15.00 - 17.00.

Mødested: Kammeradvokaten, Vester Farimagsgade 23, 1606 København V. 

 

"EU-Domstolens anvendelse af EU-Chartret siden 2009"

Oplæg v/ generaladvokat Henrik S. Øe, EU-Domstolen.

Tidspunkt: 19. februar 2018, kl. 16.00 – 18.00.

Mødested: Københavns Universitet, Alf Ross auditoriet, 3. sal, rum 9A-3-01, Njalsgade 76, 2300 København S.

Mødet blev afholdt i samarbejde med CECS - Centre for European and Comparative Legal Studies. 

 

2017:

"Generalforsamling"

Generalforsamling i Dansk Forening for Europaret.

Tidspunkt: 28. november 2017 - i forlængelse af medlemsmødet samme dag - forventet start ca. kl. 18.00.

Mødested: Kammeradvokaten, Vester Farimagsgade 23,  1606 København V.

 

"Statsstøtte"

Oplæg v/advokat Rass Holdgaard, Kammeradvokaten, chefkonsulent Claus Peter hanse, Skatteministeriet, og statsstøttechef Preben Pettersson, Erhvervsministeriet.

Tidspunkt: 28. november 2017, kl. 15.00 - 18.00.

Mødested: Kammeradvokaten, Vester Farimagsgade 23, 1606 København.

Arrangementet blev afholdt i samarbejde med Dansk Forening for Statsstøtteret. 

 

"EU-Domstolens store domme siden sidst" 

Oplæg v/kommitteret Nina Holst-Christensen, Justitsministeriet, og kontorchef Jakob Nymann-Lindegren, Udenrigsministeriet.

Tidspunkt: 10. oktober 2017, kl. 16.00 - 18.00.

Mødested: Kammeradvokaten, Vester Farimagsgade 23, 1606 København V. 

 

"The European Ombudsman and current challenges" 

Oplæg v/ den europæiske Ombudsmand, Emily O'Reilly.

Tidspunkt: 26. september 2017, kl. 16.00 - 17.30.

Mødested: Københavns Universitet, Njalsgade 76, 2300 København S, Auditorium 9A-0-01.

Arrangementet er organiseret i fællesskab af Europa-Parlamentet i Danmark, Juridisk Fakultet ved Københavns Universitet samt Dansk Forening for Europaret. 

 

 

"Dommer i Retten ved EU-domstolen efter reformen: perspektiver og udfordringer"

Oplæg v/ dommer ved Retten Jesper Svenningsen.

 

Tidspunkt: 11. september 2017, kl. 16.00 – 18.00.

Mødested: Udenrigsministeriet, Eigtveds Pakhus, Strandgade 25G, Sal II, 1401 København K. 

 

"The Court of Justice of the European Union and the current challenges for European integration".

 

Arrangement afholdt i samarbejde med Københavns Universitet. 

 

Oplæg v/ Præsidenten for EU-Domstolen, Koen Lenaerts.

  

Tidspunkt: 1. juni 2017, kl. 15.30 – 17.30.

Mødested: Københavns Universitet, Festsalen, Frue Plads 4, 1168 København K.

 

 

"Konkurrenceretten siden sidst" 

Oplæg v/ advokaterne Morten Kofmann og Bart A. Creve – begge fra Kromann Reumert.

Tidspunkt: Onsdag den 24. maj 2017, kl. 15.30 – 18.00.

Mødested: Kromann Reumert, Sundkrogsgade 5, 2100 København Ø.

 

Servicedirektivet – dets anvendelse ved EU-Domstolen og i Danmark

Oplæg v/ fuldmægtig Malene Loftager Mundt, Erhvervsstyrelsen, og professor Karsten Engsig Sørensen, Aarhus Universitet.

Tidspunkt: Fredag den 21. april 2017, kl. 15.00 - 17.00.

Mødested: Erhvervsstyrelsen, Rådssalen, Dahlerups Pakhus, Langelinie Allé 17, 2100 København Ø. 

 

"Brexit: Risks and opportunities - a view  from London lawyers"

Oplæg v/Barrister Christopher Muttukumaru, CB, Barrister Tim Ward, QC og Solicitor Ros Kellaway.

Tidspunkt: Torsdag den 6. april 2017, kl. 15.30 - 18.00.

Mødested: Kammeradvokaten, Vester Farimagsgade 23, 1606 København V.  

 

"Højesterets dom i Ajos-sagen - hvad er på spil?"

Oplæg v/højesteretsdommer Lars Hjortnæs om Højesterets dom i Ajos-sagen. 

Tidspunkt: Onsdag den 8. februar 2017, kl. 16.00 - 18.00.

Mødested: Kammeradvokaten, Vester Farimagsgade 23, 1606 København V.  

 

2016:

 

"Brexit: EUs fremtid set fra London"

Oplæg v/Danmarks ambassadør i London, Claus Grube.

Arrangementet afholdes i samarbejde med Center for Europæisk Politik, Københavns Universitet.  

Tidspunkt: Mandag den 14. november 2016, kl. 16.00 - 18.00.

Mødested: Udenrigsministeriet, Eigtveds Pakhus, Salon A, Asiatisk Plads 2G.

 

"Statsstøtte"

Oplæg v/ advokat Rass Holdgaard og advokat Claus Peter Hansen, Kammeradvokaten, og Preben Pettersson, statsstøttechef, Erhvervs- og Vækstministeriet.

Tidspunkt: Mandag den 7. november 2016, kl. 15.00 - 18.00.

Mødested: Kammeradvokaten, Vester Farimagsgade 23, 1606 København.

 

"Det indre marked og de direkte skatter - en illusion?"

Oplæg v/ lektor, Ph.d. Anders Nørgaard Laursen,  Aarhus Universitet.

Tidspunkt: Onsdag den 26. oktober 2016, kl. 16.00 - 18.00.

Mødested: Horten Advokatpartnerselskab, Philip Heymans Allé 7, 2900 Hellerup.  

 

EU-Domstolens store domme siden sidst

Oplæg v/ kommitteret Nina Holst-Christensen, Justitsministeriet, og kontorchef, Christian Thorning, Udenrigsministeriet.

Tidspunkt: Tirsdag den 4. oktober 2016, kl. 16.00 - 18.00.

Mødested: Kammeradvokaten, Vester Farimagsgade 23, 1606 København. 

 

The UK Referendum Debate - Burning Questions

Seminar om "Brexit" med førende eksperter - herunder Paul Craig, University of Oxford, Freja Sine Thorsboe, medlem af Europa-Kommissionens Task Force for Strategic Issues Related to the UK Referendum, og Marlene Wind, Københavns Universitet.

Tidspunkt: 13. juni 2016, kl. 15.00 - 18.00.

Mødested: Alexandersalen (Bispetorv Annekset), Københavns Universitet, Bispetorvet 1-3, 1167 København K. 

 

Konkurrenceretten siden sidst

Foredrag v/advokaterne Morten Kofmann og Bart A. Creve, begge Kromann Reumert.

Tidspunkt: 26. maj 2016, kl. 15.30 - 18.00.

Mødested: Kromann Reumert, Sundkrogsgade 5, 2100 København Ø.

 

Mini-FIDE

Oplægsholderne præsenterer kort deres rapporter, som er udarbejdet i forbindelse med FIDE 2016 i Budapest.

Emne 1 - European Banking Union v/ Nina Dietz Legind, Camilla Hørby Jensen og Niels Skovmand Rasmussen

Emne 2 - Private Enforcement and Collective Redress in European Competition Law v/ Christian Bergqvist

Emne 3 - Division of Competences and Regulatory Powers between the EU and the Member States v/ Niels Skovmand Rasmussen og Bugge Thorbjørn Daniel. 

Tidspunkt: 26. april 2016, kl. 16.00 - ca. 18.30

Mødested: Horten, Philip Heymans Allé 7, 2900 Hellerup.  

 

De første 100 dage som generaladvokat - hvad er generaladvokatens rolle?

Oplæg v/generaladvokat Henrik Øe.

Tidspunkt: 31. marts 2016, kl. 16.00 - 18.00.

Mødested: Alexandersalen, Københavns Universitet, Bispetorvet 1-3, 1167 København K.

Arrangementet er organiseret i samarbejde med forskningscentret CESEL, Juridisk Fakultet.

 

2015:

Fra Storebælt til udbudslov og Udbudsdirektivet i en dansk kontekst

Foredrag v/Kirsten Thorup, Klagenævnet for Udbud, samt  v/ Rasmus Horskjær Nielsen, Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen.

Tidspunkt: 10. december 2015, kl. 16.00 – 18.00.

Mødested: Horten, Philip Heymans Allé 7, 2900 Hellerup. 

 

Generalforsamling i Dansk Forening for Europaret

Tidspunkt: 25. november 2015 i forlængelse af dagens medlemsmøde.

Mødested: Kammeradvokaten, Vester Farimagsgade 23, 1606 København.  

 

Statsstøtte

Foredrag v/ advokat Rass Holdgaard, Kammeradvokaten og Preben Pettersson, Statsstøttechef, Erhvervs- og Vækstministeriet.

Tidspunkt: 25. november 2015, kl. 15.00 – 18.00.

Mødested: Kammeradvokaten, Vester Farimagsgade 23, 1606 København. 

 

EU-Domstolens store domme siden sidst"

Foredrag v/ kommitteret Nina Holst-Christensen, Justitsministeriet, og kontorchef Christian Thorning, Udenrigsministeriet.

Tidspunkt: 7. oktober 2015, kl. 16.00 – 18.00.

Mødested: Kammeradvokaten, Vester Farimagsgade 23, 1606 København.

 

Konkurrenceretten siden sidst

Foredrag v/advokaterne Morten Kofmann og Bart A. Creve - begge fra Kromann Reumert.

Tidspunkt: 1. juni 2015, kl. 15.30 - 18.00.

Mødested: Kromann Reumert, Sundkrogsgade 5, 2100 København Ø.

 

Retten til Privatliv, Databeskyttelse og EU's Charter for Grundlæggende Rettigheder

Foredrag v/Birgitte Kofod Olsen og Rikke Frank Jørgensen.

Tidspunkt: 19. maj 2015, kl. 15-.00 - 17.00.

Mødested:  Europa-Huset, Gothersgade 115, 1123 København K.

 

"Er præjudicielle forelæggelser en fremmed fugl for den danske demokrati-forståelse? Hvordan har danske dommere håndteret dem, og forelægger de nok i dag?"

Foredrag v/ landsdommer Katja Høegh, Østre Landsret, og professor Marlene Wind, Københavns Universitet.

Tidspunkt: 11. maj 2015, kl. 16.00 - 18.00.

Mødested: Kammeradvokaten, Vester Farimagsgade 23, 1606 København.

 

 

"Den aktuelle situation og udfordringer for Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol samt personlige erfaringer fra arbejdet som dommer"

Foredrag v/ Jon Fridrik Kjølbro, dommer ved Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol i Strasbourg.

Tidspunkt: 28. april 2015, kl. 16.00 - 18.00.

Mødested: Horten, Philip Heymans Allé 7, 2900 Hellerup.

 

"EU-charterets lighedsprincip og lige adgang til varer og tjenesteydelser uanset køn, etnicitet og handicap - har en overvægtig person ret til to flysæder uden ekstra betaling?"

Foredrag v/ Institut for Menneskerettigheders nye ligebehandlingschef Maria Ventegodt Liisberg afholdt i samarbejde med Institut for Menneskerettigheder og Europa-Huset.

Tidspunkt: 4. marts 2015, kl. 15.00 - 17.00.

Mødested: Europa-Huset, Gothersgade 115, 1123 København K.

 

"Charterets almindelige lighedsgrundsætning - politik elller jura?".

Foredrag v/ ph.d.-stipendiat på Københavns Universitet, Jura, Azad Taheri Abkenar afholdt i samarbejde med Institut for Menneskerettigheder og Europa-Huset.

Tidspunkt: 3. marts 2015, kl. 15.00 - 17.00.

Mødested: Europa-Huset, Gothersgade 115, 1123 København K.

 

"EU's Charter om grundlæggende rettigheder - om beskyttelsen af fundamentale rettigheder i EU og samspillet med Den Europæiske Menneskerettighedskonvention"

Foredrag, v/Lars Bay Larsen om bl.a. EU-Domstolens retspraksis og Udtalelse nr. 2/13 om udkastet til aftale om EU's tiltrædelse af EMRK.

Tidspunkt: 26. januar 2015, kl. 15.00 - 17.00.

Mødested:  Københavns Universitet, Alexandersalen.

Mødet var arrangeret i samarbejde med Europa-Huset og Institut for Menneskerettigheder.

 

"Den nye Bruxelles I-forordning." 

Foredrag v/professor Peter Arnt Nielsen, CBS.

Tidspunkt: Torsdag den 15. januar 2015, kl. 16.00 - 18.00. 

Mødested: Horten, Philip Heymans Allé 7, 2900 Hellerup.

 

2014:

"Tre skridt frem og to tilbage? EU-Domstolens seneste praksis om familiesammenføring og betydningen for dansk ret."

Foredrag v/pH.d.-stipendiat Henrik Skovgaard-Petersen, Aarhus Universitet, og pH.d.-stipendiat Bassah Khalaf, Syddansk Universitet.

Tidspunkt:  Onsdag den 3. december 2014, kl. 16.00 - 18.00.

Mødested: Nielsen Nørager Advokatpartnerselskab, Frederiksberggade 16, 1459 København K.

 

"EU-borgeres adgang til sociale ydelser i Danmark. Er det muligt at opretholde nationale værn mod velfærdsturisme?" 

Foredrag v/professor Jens Kristiansen, Københavns Universitet.

Tidspunkt: Mandag den 17. november 2014, kl. 16.00 - 18.00. 

Mødested: Københavns Universitet, Kantinen,  Studiegården, Studiestræde 6, 3. sal th. (lokale 02-3-44), 1455 København K. 

 

"Vigtige domme fra EU-domstolen siden sidst"

 

Foredrag v/ kommitteret Nina Holst-Christensen, Justitsministeriet, og kontorchef Christian Thorning, Udenrigsministeriet.

Tidspunkt: Tirsdag den 21. oktober 2014, kl. 15.00 - 18.00.

Mødested: Kammeradvokaten, Vester Farimagsgade 23, 1606 København V.

 

"Bankunionen"

Foredrag v/Julie Galbo, Nordea |Asset Management.

Tidspunkt: Tirsdag den 30. september 2014, kl. 16.00 - 18.00.

Mødested: Horten Advokatpartnerselskab, Philip Heymans Allé 7, 2900 Hellerup.

 

The General Court - Perspectives and Challenges (Retten - perspektiver og udfordringer)

Foredrag v/dommer og afdelingsformand ved Retten, Sten Frimodt Nielsen.

Tidspunkt: Mandag den 23. juni 2014, kl. 16.00 - 18.00.

Mødested: Kammeradvokaten, Vester Farimagsgade 23, 1606 København V.

 

FIDE 2014 - København

FIDE 2014 konference i København i dagene 28. - 31. maj 2014.

 

http://fide2014.eu/  

 

Emner:

General topic 1:

The Economic and Monetary Union: Constitutional and Institutional Aspects of the Economic Governanace Within the EU.

 

General topic 2:

Union Citizenship: Development, Impact and Challenges.

 

General topic 3:

Public Procurement Law: Limitations, Opportunities and Paradixes.

 

Lørdagsemnet:

In the Era of Legal Pluralism: The Relationship between the EU, National and International Courts, and the Interplay of the Multiple Sources of Law.

 

"EU-Konkurrenceretten siden sidst"

Foredrag v/ advokaterne Morten Kofmann og Bart A. Creve – begge fra Kromann Reumert.

Tidspunkt: Onsdag den 26. marts 2014, kl. 16.00 – 18.00.

Mødested:  Kromann Reumert, Sundkrogsgade 5, 2100 København Ø.

 

2013:

Dansk Forening for Europarets 40 års jubilæumsarrangement:

 

"EU-rettens udvikling i 40 år med særlig fokus på EU-Domstolen".

14.00 - 14.05: "Velkomst" v/Ulla Neergaard, Professor, Københavns Universitet, formand for DFE.

14.05 - 14.15: "DFE's etablering" v/Ole Lando, professor, emeritus, Juridisk Institut,CBS og første formandg af DFE.

14.15 - 15.00: "EU-domstolen - dengang og nu" v/ Ditlev Tamm, professor, Juridisk Fakultet, Københavns Universitet.

15.00 - 15.45: "De mest skelsættende domme afsagt efter Danmarks tiltræden" v/ Lars Bay Larsen, dommer, EU-Domstolen.

15.45 - 16.00: Pause

16.00 - 16.45: "Udpegelse af dommere  m.fl. til EU-Domstolen" v/ Torben Melchior, tidligere højesteretspræsident, nu medlem af artikel 255 TEUF-udvalget.

16.45 - 17.30: "FIDE og DFE's betydning for etableringen af EU-retten som disciplin" v/Morten Rasmussen, lektor, SAXO Instituttet, Københavns Universitet.

17.30 - 17.40: "Kommentator angående indlæg og seminarets tema" v/Jens Fejø, professor emeritus, Juridisk Institut, CBS, DFE's tredje formand.

17.40 - 18.00: Spørgsmål fra salen.

18.00: Reception v/Kammeradvokaten.

 

Tidspunkt: Mandag den 2. december 2013, kl. 14.00 - 18.00.

Mødested: Kammeradvokaten, Vester Farimagsgade 23, 1606 København V.

 

"Udbudsret og arbejdsklausuler/sociale klausuler"

Foredrag v/advokat Andreas Christensen, Horten Advokatpartnerselskab.

Tidspunkt: Torsdag den 14. november 2013, kl. 16.00 - 18.00.

Mødested: Horten, Philip Heymans Allé 7, 2900 Hellerup.

 

Generalforsamling - 14. november 2013

Tidspunkt: Torsdag den 14. november 2013, kl. 16.00 - 18.00.

Mødested: Horten, Philip Heymans Allé 7, 2900 Hellerup. 

 

Vigtige domme fra EU-Domstolen siden sidst

Foredrag v/kommitteret Nina Holst-Christensen, Justitsministeriet, og kontorchef Vibeke Pasternak Jørgensen, Udenrigsministeriet.

Tidspunkt: Torsdag den 3. oktober 2013, kl. 16.00 - 18.00.

Mødested: Udenrigsministeriet.

 

Nyt fra EU-statsstøtteretten

Foredrag v/Rass Holdgaard, Kammeradvokaten.

Tidspunkt: Tirsdag den 11. juni 2013, kl. 16.00 - 18.00.

Mødested: Kammeradvokaten, Vester Farimagsgade 23, 1606 København V. 

 

Konkurrenceretten siden sidst

Foredrag v/ advokaterne Morten Kofmann og Bart A. Creve – begge fra Kromann Reumert.

Tidspunkt: Tirsdag den 21. maj 2013, kl. 16.00 – 18.00.

Mødested: Kromann Reumert, Sundkrogsgade 5, 2100 København Ø. 

 

Folkeafstemning eller ej? Højesterets dom i Lissabon-sagen

Foredrag v/ advokat Susanne Lehrer og advokat Peter Biering, begge Kammeradvokaten, professor, dr. jur. Jens Hartig Danielsen, Aarhus Universitet, samt Karen Dyekjær, Lett Advokatfirma.

Tidspunkt: Onsdag den 10. april 2013, kl. 16.00 – 18.00.

Mødested: Kammeradvokaten, Vester Farimagsgade 23, 1606 København V. 

 

2012: 

De nye udbudsdirektiver: Status for forhandlingerne - væsentlige ændringer og udfordringer

Foredrag v/Carina Risvig Hansen, Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen.

Tidspunkt: Onsdag den 5. december 2012, kl. 16.00 - 18.00.

Mødested: Horten, Philip Heymans Allé 7, 2900 Hellerup.

 

Vigtige domme fra Domstolen

Foredrag v/kommitteret Nina Holst-Christensen, Justitsministeriet, og kontorchef Vibeke Pasternak Jørgensen, Udenrigsministeriet.

Tidspunkt: Torsdag den 1. november 2012, kl. 15.00 - 18.00.

Mødested: Udenrigsministeriet, Eigtveds Pakhus, Sal II. 

 

Konkurrenceretten siden sidst

Foredrag v/advokaterne Morten Kofmann og Bart A. Creve - begge fra Kromann Reumert.

Tidspunkt: Tirsdag den 25. september 2012, kl. 16.00 - 18.00.

Mødested: Kromann Reumert, Sundkrogsgade 5, 2100 København Ø.  

 

Quo Vadis, Europe?

Foredrag v/Jean-Claude Piris, tidligere generaldirektør for Rådets Juridiske Tjeneste og juridisk rådgiver for Det Europæiske Råd.

Tidspunkt: Torsdag den 7. juni 2012, kl. 15.00 - 17.00.

Mødested: Alexandersalen, Bispetorvet 1-3, 1167 København.  

 

Mini-FIDE

Foredrag v/ Jens Elo Rytter, Kristian Lauta, Anita Rønne, Charlotte Bagge Tranberg og Jørn Vestergaard.

Tidspunkt: Onsdag den 23. maj 2012, kl. 16.00 - 18.30.

Mødested: Københavns Universitet, Studiegården, Studiestræde 6, Anneks A. 

 

Domstolens anvendelse af proportionalitetsprincippet i nyere retspraksis

Foredrag v/ advokaterne Peter Hedegaard Madsen og William Lindsay-Poulsen, Kammeradvokaten.

Tidspunkt: Mandag den 30. april 2012, kl. 16.00 - 18.00.

Mødested: Kammeradvokaten, Vester Farimagsgade 23, 1606 København V.

 

Kommissionens reformpakke vedrørende EU's regler om databeskyttelse

Foredrag v/ professor Peter Blume, Københavns Universitet.

Tidspunkt: Onsdag den 28. marts 2012, kl. 16.00  - 18.00.

Mødested: Horten, Philip Heymans Allé 7, 2900 Hellerup. 

 

2011:

 

Dialog mellem nationale og europæiske domstole - fundamentale rettigheder og pligter

Foredrag v/ dommer ved EU-domstolen Lars Bay Larsen.

Tidspunkt: Torsdag den 8. december 2011, kl. 16.30 - 18.00.

Mødested: Udenrigsministeriet, Eigtveds Pakhus, Asiatisk Plads 2, 1448 København K, Sal II.

 

 "Det danske EU-formandskab - muligheder og udfordringer"

Foredrag v/ Vibeke Pasternak Jørgensen og Lars Volck Madsen (begge fra Udenrigsministeriet).

Tidspunkt: Onsdag den 16. november 2011, kl. 16.00 - 18.00.

Mødested:  Kammeradvokaten, Vester Farimagsgade 23, 1606 København V. 

 

"Generalforsamling - 16. november 2011"

Tidspunkt: Onsdag den 16. november 2011, kl. 18.00.

Mødested:  Kammeradvokaten, Vester Farimagsgade 23, 1606 København V. 

 

"Selskabsret i en EU-retlig kontekst"

Foredrag v/ Professor Jesper Lau Hansen, Københavns Univesitet.

Tidspunkt: Tirsdag den 27. september 2011, kl. 16.00 - 18.00.

Mødested: HORTEN, Philip Heymans Allé 7, 2900 Hellerup.  

  

"EU-konkurrencerettens udvikling siden sidst"

Foredrag v/ konsulent Kirsten Levinsen, Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen, og professor, dr.jur. Jens Fejø, CBS.

Tidspunkt: 24. maj 2011, kl. 15.30 - 18.00.

Mødested: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen, Nyrupsgade 30, 1780 København V.  

 

"Moms og afgifter i en EU-retlig kontekst"

Oplæg og debat v/ David Auken, Kammeradvokaten, & Tom Kári Kristjánsson, Plesner.

Tidspunkt: Onsdag den 6. april 2011 fra kl. 16.00 - 18.00.

Mødested: Kammeradvokaten, Vester Farimagsgade 23, 1606 København V.  

 

"Vigtige domme fra Domstolen"

Foredrag v/ kommitteret Nina Holst-Christensen, justitsministeriet, og kontorchef Vibeke Pasternak Jørgensen, Udenrigsministeriet.

Tidspunkt: Mandag den 28. marts 2011 fra 15.00 - 18.00.

Mødested: Eigtveds Pakhus, Udenrigsministeriet.  

 

2010: 

"EU's charter om grundlæggende rettigheder - mere magt til domstolene?"

Foredrag v/ forhenværende højesteretspræsident Torben Melchior, og professor, Ph.d., Jens Elo Rytter, Københavns Universitet.

Tidspunkt Mandag den 8. november 2010 fra kl. 16.00 - 18.00.

Mødested: Horten, Philip Heymans Allé 7, 2900 Hellerup.  

 

"Det danske Folketing i EU-processen" og "Rådsforordning 1/2003"

Foredrag v/EU-specialkonsulent Thomas Fich, Folketinget, vicedirektør Kim Sparlund, Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen, lektor, ph.d. Christian Bergqvist, Københavns Universitet og professor, dr. jur. Jens Fejø, Copenhagen Business School.

Tidspunkt: Tirsdag den 12. oktober 2010 fra kl. 15.00 - 18.00.

Mødested: Dalgas Have, CBS, Auditorium DSØ041 (tæt ved Metrostation Lindevang). 

 

"Den tyske forfatningsdomstols dom om Lissabon-traktaten" 

Foredrag ved kommiteret Per Lachmann, Udenrigsministeriet.

Tidspunkt: 23. september 2010, kl. 16.00 - 18.00

Mødested: Eigtveds Pakhus, Udenrigsministeriet, mødelokale IV. 

 

"Passion and Reason in European Integration"

Foredrag ved Miguel Maduro.

Tidspunkt: Fredag den 28. maj 2010, kl. 15.00 - 17.00.

Mødested: Alexandersalen, KU.

  

"Nyt fra Statsstøtteretten"

Foredrag v/ den danske dommer ved Retten, Sten Frimodt Nielsen.

Tidspunkt: Mandag den 12. april 2010, kl. 14.00 - 16.00.

Mødested: CBS, Solbjerg Plads 3, SPs08, Nykredit Auditoriet. 

 

"Vigtige domme fra EU-Domstolen siden sidst"

Foredrag v/kommitteret Nina Holst-Christensen, Justitsministeriet, og kontorchef Vibeke Pasternak Jørgensen, Udenrigsministeriet.

Tidspunkt: Onsdag den 17. marts 2010, kl. 15.00 - 18.00

Mødested: Horten, Philip Heymans Allé 7, 2900 Hellerup.

 

"Lissabon-Traktaten".

Foredrag v/kontorchef Vibeke Pasternak Jørgensen, Udenrigsministeriet, og advokat Peter Biering, Kammeradvokaten.

Tidspunkt: Onsdag den 10. februar 2010, kl. 14.00 - 17.00.

Mødested: Eigtveds Pakhus, Udenrigsministeriet, mødelokale II.  

 

2009: 

 

"Den fri bevægelighed, navnlig med fokus på restriktionsbegrebet således som det er fortolket af EF-Domstolen i dens dom af 10.2.2009, sag C-110/05.”

Foredrag v/ Claus Gulmann.

Tidspunkt: Onsdag den 25. november 2009, kl. 16.00 - 18.00.

Mødested:Gorrissen Federspiel, H.C. Andersens Boulevard 12, 1553 København V.

 

Generalforsamling - 25. november 2009

Tidspunkt: Onsdag den 25. november 2009, kl. 18.00 - 19.00.

Mødested:Gorrissen Federspiel, H.C. Andersens Boulevard 12, 1553 København V. 

 

"EU-konkurrencerettens udvikling siden sidst"

Foredrag v/ konsulent Kirsten Levinsen, Konkurrencestyrelsen, og professor, dr.jur. Jens Fejø, CBS.

Tidspunkt: Torsdag den 8. oktober 2009, kl. 16.00 - 18.00.

Mødested: Horten, Ved Stranden 18, 1012 København K.

 

"What the world of EU law looks like from Brussels"

Foredrag v/Jonathan Faull, Kommissionen.

Tidspunkt: Mandag den 7. september 2009, kl. 16.00 - 18.00.

Mødested: CBS, SPs 10, Deloitte-auditoriet, Solbjerg Plads v/metrostation Frederiksberg.  

 

"Diverse domme vedrørende statsstøtte"

Foredrag ved advokat Peter Biering, Kammeradvokaten.

Tidspunkt: 28. april 2009, kl. 16.00 - 18.00.

Mødested: Kammeradvokaten, Vester Farimagsgade 23, 1606 København V.

 

"Vigtige domme fra EF-Domstolen siden sidst"

Foredrag ved kontorchef Jonas Bering Liisberg, Udenrigsministeriet og kommitteret Nina Holst-Christensen, Justitsministeriet.

Tidspunkt: Onsdag den 25. marts 2009, kl. 16.00 - 18.00.

Mødested: Udenrigsministeriet, Eigtveds Pakhus, mødelokale III (Pakhuset ligger overfor UM's hovedindgang).

 

”EU’s og FN's sanktionslister”

Foredrag ved afdelingschef Thomas Winkler, Udenrigsministeriet, og direktør Jonas Christoffersen, Institut for Menneskerettigheder.

Tidspunkt: Onsdag den 18. februar 2009, kl. 16.00 - 18.00. 

Mødet afholdes i fællesskab med Institut for Menneskerettigheder, og det finder sted fra kl. 16.00 - 18.00 hos Institut for Menneskerettigheder, Strandgade 56, mødelokale "Nordskov", Wilders Plads 8 H, 1401 København K. 

 

2008: 

Nye udbudsretlige afgørelser

Foredrag ved professor (MSO), cand.jur., LL.M., Ph.D. og institutleder Steen Treumer.
Tidspunkt: Torsdag den 20. november 2008, kl. 16.00 - 18.00.
Sted: Horten, Ved Stranden 18, 1012 København K.

 

Gik EF-Domstolen for vidt i Metock-dommen? 

Foredrag ved Peter Starup, Syddansk Universitet.

Tidspunkt: Mandag den 27. oktober 2008, kl. 16.00 - 18.00.

Sted: Gorrissen Federspiel Kierkegaard, H.C. Andersens Boulevard 12, 1553 København V.

 

EU-konkurrencerettens udvikling siden sidst

Foredrag v/professor, dr. jur. Jens Fejø, Copenhagen Business School, og konsulent Kirsten Levinsen, Konkurrencestyrelsen.

Tidspunkt: Onsdag den 10. september 2008, kl. 16.00 - 18.00.

Sted. CBS, Solbjerg Plads, Auditorium APs05.

 

FIDE 2008

DFE er sammen med de tilsvarende foreninger i andre EU-lande medlem af Fédération Internationale pour le Droit Européen (FIDE). FIDE afholder hvert andet år en større konfrence for medlemmerne af de nationale foreninger med deltagelse af dommere og højtstående embedsmænd fra EU-institutionerne. Dette års konference afholdtes i Linz den 28. - 31. maj 2008. Konferencens hovedemner var:

1) Preparing the European Union for the Future? Necessary Revisions of Primary Law after the non-ratification of the Treaty establishing af Constitution for Europe.

2) The Modernisation of the European Competition Law - Initial Experiences with Regulation 1/2003.

3) The New Services Directive of the European Union - Hopes and Expectations from the Angle of a (Further) Completion of the Internal Market.

De danske rapportører i forbindelse med konferencen var advokat Peter Biering, Kammeradvokaten, professor, dr. jur. Jens Fejø, Copenhagen Business School, for henholdsvis emne 1, 2 og 3.

 

Alt godt langt fra havet - lidt om arbejdslivet ved EF-Domstolen

Foredrag ved Lars Bay Larsen, dommer ved EF-Domstolen.

Tidspunkt: Mandag den 5. maj 2008, kl. 16.00 - 18.00.

Sted: Københavns Universitet, Fiolstræde 4-6, lokale Metro 11. 

"Vigtige EU-domme siden sidst"
Foredrag ved kontorchef Jonas Bering Liisberg, Udenrigsministeriet, og kommitteret Nina Holst-Christensen, Justitsministeriet
Tidspunkt: Torsdag den 13. marts 2008 kl. 16.00-18.00
Sted: Udenrigsministeriet, Asiatisk Plads 2.

 

2007:

 

Fra dommer til retspræsident - fra oprettelse af Retten til Microsoft-dommen 
Foredrag ved Bo Vesterdorf, tidligere Præsident for De Europæiske Fællesskabers Ret i Første Instans
Tidspunkt: Torsdag den 15. november 2007 k. 16.00-18.00
Sted: Handelshøjskolen i København, Solbjerg Plads

Forfatningstraktaten - nano, mini eller maxi?
Oplæg ved Prorektor Lykke Friis, Københavns Universitet
Tidspunkt: Tirsdag den 9. oktober 2007 kl. 16.00-18.00
Sted: Københavns Universitet, Alexandersalen, Bispetorvet


Nyt inden for EU-udbudsretten: Praksis fra EF-domstolen og Klagenævnet for Udbud
Foredrag ved Institutleder, Juridisk Institut, CBS, Steen Treumer og advokat Andreas Christensen
Tidspunkt: Torsdag den 20. september 2007 kl. 16.00-18.00
Sted: Advokatfirma DLA Nordic A/S, Ved Stranden 18, 1012 København K


Den seneste udvikling inden for EU-konkurrenceretten (siden sidst)
Foredrag ved professor, dr.jur. Jens Fejø og konsulent Kirsten Levinsen, Konkurrencestyrelsen
Tidspunkt: Torsdag den 24. maj 2007 kl. 16.00-18.00
Sted: Handelshøjskolen i København, Solbjerg Plads


Vigtige EU-domme siden sidst
Foredrag ved kontorchef Jonas Beering Liisberg, Udenrigsministeriet og kommitteret Nina Holst-Christensen, Justitsministeriet
Tidspunkt: Onsdag den 28. marts 2007 kl. 16.00-18.00
Sted: Advokatfirma DLA Nordic A/S, Ved Stranden 18, 1012 København K


Servicedirektivet - bringer det noget nyt?
Foredrag ved kontorchef Lisbet Dyerberg, Økonomi- og Erhversministeriet
Tidspunkt: Onsdag den 28. februar 2007 kl. 15.00-17.00
Sted: Advokatfirmaet Lind & Cadovius, Østergade 38, 1019 København K

 

2006:

 

European Law Conference
Konference med følgende emner:

 • Free movement of legal persons: Defending corporations against hostile take-overs as a state task in internal market law? ved Univ.-Prof. Dr. Dr. h.c. Peter-Christian Müller-Graff

 • Damages actions for breach of the EC antitrust rules ved Eddy De Smijter, DG Competition

 • Forholdet mellem søjle 1 og søjle 3 – en søjlenedbrydning? ved kontorchef Kristian Korfits Nielsen, Justitsministeriet

 • Udbudsreglerne – brydninger mellem lovpraktik og retsdogmatik ved advokat René Offersen, Lett Advokatfirma 

Tidspunkt: Onsdag den 29. november 2006 kl. 14 (med efterfølgende middag)
Sted: Handelshøjskolen i København, Solbjerg Plads 

 
22ende FIDE-konference på Cypern (2006)
Konference afholdt sammen med de tilsvarende foreninger i andre EU-lande, som er medlemmer af Fédération Internationale pour le Droit Européen (FIDE). Konferencens hovedemner var følgende: 

 • Direct tax rules and the EU fundamental freedoms: origin and scope of the problem, national and Community responses and solutions
 • The effective application of EU state aid procedures: From a plan to grant aid to the recovery of illegal aid - the role of national law and practice.
 • External relations of the EU and the Member States: Competence, Mixed Agreements, International Responsibility and Effects of International Law

Tid: 1.-4. november 2006
Sted: Cypern

 

Mini-FIDE om effektiv implementering af EU statsstøtteprocedurer og om direkte skatteregler og de grundlæggende EU frihedsrettigheder
Foredrag ved advokat Kim Lundgaard Hansen, professor, dr. jur. Niels Winther-Sørensen og lektor, p.hd. Jakob Bundgaard.
Tidspunkt: Torsdag den 26. oktober 2006 kl. 16.00-18.00
Sted: Kammeradvokaten, Vester Farigmagsgade  23, 1606 København V

 

Forholdet mellem Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol og EF-domstolen set fra Strasbourg
Foredrag ved Jonas Christoffersen.
Tidspunkt: Torsdag den 11. maj 2006 kl. 16.00-18.00
Sted: DLA Nordic A/S, Ved Stranden 18, 1012 København K.

 

Vigtige domme fra EF-Domstolen
Foredrag ved kommitteret Nina Holst-Christensen, Justitsministeriet og kontorchef Jørgen Molde, Udenrigsministeriet
Tidspunkt: Onsdag den 29. marts 2006 kl. 16.00-18.00
Sted: Københavns Universitet, Alexandersalen, Bispetorvet

 
EF-Domstolen efter udvidelsen
Foredrag ved forhenværende dommer professor, dr.jur., Claus Gulmann
Tidspunkt: Tirsdag den 14. februar 2006 kl. 16.00-18.00
Sted: Handelshøjskolen i København, Solbjerg Plads

 

2005:

Free movement in the EU - where are we now?
Foredrag ved forhenværende dommer ved EF-Domstolen, professor David Edward
Tidspunkt: Onsdag den 30. november 2005 kl. 16.00-18.00
Sted: Handelshøjskolen i København, Solbjerg Plads


EU-retlige nyheder fra formuerettens område
Foredrag ved kontorchef Henrik Øe, Justitsministeriet
Tidspunkt: Onsdag den 26. oktober 2005 kl. 16-00-18.00
Sted: Advokatfirmaet DLA Nordic A/S, Ved stranden 18, København K


Menneskerettighedsdomstolens retsanvendelse
Foredrag ved Peer Lorenzen, dommer ved Menneskerettighedsdomstolen
Tidspunkt: Fredag den 30. september 2005 kl. 16.00-17.00
Sted: Københavns Universitet, Alexandersalen, Bispetorvet

 
Highlights fra statsstøtteområdet
Foredrag ved advokaterne Kim Lundgaard Hansen og Peter Biering, Kammeradvokaten
Tidspunkt: Tordag den 23. juni 2005 kl. 16.00-18.00
Sted: Københavns Universitet, Alexandersalen, Bispetorvet 


Danske domstoles anvendelse af EU-ret
Foredrag ved kammeradvokat Karsten Hagel-Sørensen
Tidspunkt: Onsdag den 9. marts 2005 kl. 16.00-18.00
Sted: Københavns Universitet, Alexandersalen, Bispetorvet