Aktuelt:

Generalforsamling i Dansk Forening for Europaret

Generalforsamling i Dansk Forening for Europaret - 28. november 2017

Generalforsamlingen finder sted i forlængelse af medlemsmødet samme dag - forventet start ca. kl. 18.00.

Mødested: Kammeradvokaten, Vester Farimagsgade 23,  1606 København V.

 

********* 

 

"Statsstøtte" v/ advokat Rass Holdgaard, Kammeradvokaten, chefkonsulent Claus Peter Hansen, Skatteministeriet og Preben Pettersson, Statsstøttechef, Erhvervsministeriet.

Mødet finder sted den 28. november 2017, kl. 15.00 – 18.00 hos Kammeradvokaten, Vester Farimagsgade 23, 1606 København.

Arrangementet afholdes i samarbejde med Dansk Forening for Statsstøtteret.

Tilmelding skal ske til: http://kammeradvokaten.dk/arrangementer/2017/11/nyt-fra-eu-statsstoetteretten-2017/

 


 


Bestyrelse


Formand

Professor, ph.d. Ulla Neergaard

Københavns Universtitet

E-mail: ulla.neergaard@jur.ku.dk

 

Næstformand 

 

Advokat Peter Biering

Kammeradvokaten

E-mail: bie@kammeradvokaten.dk

 

Sekretær og kasserer

Advokat Andreas Christensen

Horten

Philip Heymanns Allé 7

Postboks 191

2900 Hellerup

E-mail: ac@horten.dk

 

Øvrige bestyrelsesmedlemmer

 

Kommitteret Nina Holst-Christensen

Lovafdelingen, Justitsministeriet

E-mail: nhc@jm.dk

 

Højesteretsdommer Lene Pagter Kristensen

E-mail: lpk@newmail.dk

 

Kontorchef Christian Thorning

EU-retskontoret, Udenrigsministeriet

E-mail: jteu@um.dkAdvokat Morten Kofmann

Kromann Reumert

E-mail: mko@kromannreumert.com

 

Grith Skovgaard Ølykke

Copenhagen Business School (CBS)

E-mail: goe.eco@cbs.dk

 

Karsten Engsig Sørensen

Aarhus Universitet

E-mail: kes@law.au.dkMERE.INFO logo