Aktuelt:

 

"Den seneste praksis fra Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol med fokus på Storkammersagerne" v/ dommer ved Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol, Jon F. Kjølbro. 

 

Mødet finder sted fredag den 4. maj 2018, kl. 15.00 - 17.00 hos Kammeradvokaten, Vester Farimagsgade 23, 1606 København V.

 

  

Bestyrelse


Formand

Professor, ph.d. Ulla Neergaard

Københavns Universtitet

E-mail: ulla.neergaard@jur.ku.dk

 

Næstformand 

 

Advokat Peter Biering

Kammeradvokaten

E-mail: bie@kammeradvokaten.dk

 

Sekretær og kasserer

Advokat Andreas Christensen

Horten

Philip Heymanns Allé 7

Postboks 191

2900 Hellerup

E-mail: ac@horten.dk

 

Øvrige bestyrelsesmedlemmer

 

Kommitteret Nina Holst-Christensen

Lovafdelingen, Justitsministeriet

E-mail: nhc@jm.dk

 

Højesteretsdommer Lene Pagter Kristensen

E-mail: lpk@newmail.dk

 

Kontorchef Christian Thorning

EU-retskontoret, Udenrigsministeriet

E-mail: jteu@um.dkAdvokat Morten Kofmann

Kromann Reumert

E-mail: mko@kromannreumert.com

 

Grith Skovgaard Ølykke

Copenhagen Business School (CBS)

E-mail: goe.eco@cbs.dk

 

Karsten Engsig Sørensen

Aarhus Universitet

E-mail: kes@law.au.dkMERE.INFO logo