Aktuelt:

Dansk Forening for Europaret takker alle for året, som er gået, og ønsker glædelig jul samt godt nytår.


Bestyrelse


Formand

Professor, ph.d. Ulla Neergaard

Københavns Universtitet

E-mail: ulla.neergaard@jur.ku.dk

 

Næstformand 

 

Advokat Peter Biering

Kammeradvokaten

E-mail: bie@kammeradvokaten.dk

 

Sekretær og kasserer

Advokat Andreas Christensen

Horten

Philip Heymanns Allé 7

Postboks 191

2900 Hellerup

E-mail: ac@horten.dk

 

Øvrige bestyrelsesmedlemmer

 

Kommitteret Nina Holst-Christensen

Lovafdelingen, Justitsministeriet

E-mail: nhc@jm.dk

 

Højesteretsdommer Lene Pagter Kristensen

E-mail: lpk@newmail.dk

 

Kontorchef Christian Thorning

EU-retskontoret, Udenrigsministeriet

E-mail: jteu@um.dkAdvokat Morten Kofmann

Kromann Reumert

E-mail: mko@kromannreumert.com

 

Grith Skovgaard Ølykke

Copenhagen Business School (CBS)

E-mail: goe.eco@cbs.dk

 

Karsten Engsig Sørensen

Aarhus Universitet

E-mail: kes@law.au.dkMERE.INFO logo