Aktuelt:

OBS! ARRANGEMENTET ER FULDT BOOKET!

Dansk Forening for Europaret holder medlemsmøde fredag den 9. december 2022, kl. 13.00 – 15.00, hvor Generaldirektør Ditte Juul Jørgensen, Europa-Kommissionen, holder oplæg om Udviklingen i europæisk energipolitik.

Medlemsmødet afholdes hos Udenrigsministeriet, Eigtveds Pakhus, Sal II, Asiatisk Plads, 1448 København K.

Læs mere om arrangementet under "Kommende arrangementer". 

 ------

Jubilæums-arrangement 9. januar 2023 

 

Dansk Forening for Europaret holder i samarbejde med Det Juridiske Fakultet, KU, en konference den 9. januar 2023 for at markere, at Danmark den 1. januar 2023 har været medlem af EF/EU i 50 år. Samtidig markere vi en bogudgivelse, hvori en række forfattere (hvoraf flere er talere på konferencen) på forskellig vis belyser, hvordan de sidste 50 år har påvirket dansk ret og indretning af de danske rets- og politiske liv (https://www.djoef-forlag.dk/book-info/danmark-og-eu-gennem-50-ar). Endelig fejres det, at Dansk Forening for Europaret blot få måneder efter medlemskabets ikrafttræden blev etableret og således også snart fylder 50 år.

 

Programmet for konferencen er tilgængeligt på følgende hjemmeside, hvor tilmelding også kan ske: https://jura.ku.dk/cecs/calendar/2023/danmarkogeu

 

Bemærk, at deltagelse er gratis, og vi håber derfor også af dem grund på et stort fremmøde. 

 

 

 

Publikationer

Her kan downloades følgende filer:

 

Ole Lando

Meddelelse fra formand for DFE, Ulla Neergaard: 

Dansk Forening for Europarets stifter og mangeårige formand, professor emeritus, dr. jur. og econ. dr., Ole Lando, er gået bort. Han levede fra 2. september 1922 til 5. april 2019.

Som DFE's anden formand, professor emeritus, dr. jur., Jens Fejø, har skrevet i sit mindeord i Politiken den 17. april 2019: "Det er ubestrideligt, at Ole Lando er blevet vor tids internationalt bedst kendte danske juridiske forsker".

Ole Landos egne erindringer om bl.a. foreningens etablering kan findes herunder til inspiration og indsigt.

Æret være hans minde.

 

Ole Lando - My life as a Lawyer

Ole Landos erindringer 

 

 

DFE - diverse

 

Formandsberetning GF i DFE 2021

 

Referat af generalforsamling 2021 

 

Generalforsamlingsprotokollat november 2019 

 

Formandsberetning GF i DFE 2017

 

Underskrevet referat af GF 28-11-17

 

FIDE: 

 

FIDE 2018 report - Topic-II - Denmark

 

Bernier Alexandre Constructing and Legitimating CEH Vol  21-3 2012

 

Byberg, A Miscellaneous Network. The History of FIDE 1961-1994

 

EUROPE The New Legal Realism

 

Laffranques artikel ji_2011_1_173

 

Morten Rasmussen, Establishing a Constitutional Practice. The Role of the European Law Associations.2013  

 

 DFE - præsentationer:

 

Oplæg: EU-konkurrenceretten siden sidst 2022 

 

Oplæg 31. maj 2022 - Vigtige domme fra EUD siden sidst

 

Oplæg 20-04-22 - Henrik Skovgaard-Petersen

 

Adam Bodnar - Rule of Law - 22-03-22

 

Marlene Wind - Rule of Law - 22-03-22 

 

EU-konkurrenceretten siden sidst - 08-11-21 

 

Vigtige domme fra EUD 2020 - 13-04-21 

 

Vigtige domme fra EUD 2020 - 13-04-21 - Jakob Nymann-Lindegren 

 

Vigtige domme fra EUD 2020 - 13-04-21 - Nina Holst-Christensen

 

Nyt fra EU-statsstøtteretten - 18-03-2021

 

Oplæg ved Sune Klinge 24-09-20

 

EU-konkurrenceretten siden sidst - 22. september 2020

 

Oplæg om associeringsaftalen med Tyrkiet - Charlotte Friis Bach Ryhl og Thomas Ryhl - 04-12-19

 

Oplæg om associeringsaftalen med Tyrkiet - Jens Vedsted-Hansen - 04-12-19

 

Oplæg om A-sagen - EU-Tyrkiet-associeringen og danske familiesammenføringsregler - Rass Holdgaard - 04-12-19

 

Store domme fra EU-Domstolen siden sidst - 29. oktober 2019 

 

Vigtige domme fra EUD 2019 - 29. oktober 2019

 

EU-konkurrenceretten siden sidst - 11. juni 2019 

 

Nedslag i nyere praksis inden for udbudsretten - 20. maj 2019 - Katja Høegh  

 

EU-Domstolens store domme siden sidst - 30-10-2018 - Nina Holst-Christensen

 

EU-Domstolens store domme siden sidst - 30-10-2018 - Jakob Nymann-Lindegren

 

EU-Domstolens store domme siden sidst - Vigtige domme - 30-10-2018 

 

 

Nyt fra EU-statsstøtteretten 2018 - 9. oktober 2018

 

EU RETTEN I DANMARK - FORSVARSFORBEHOLDET - Christian Thorning - 20-09-18

 

Danske domstoles præjudicielle forelæggelser for EU-domstolen i i lyset af nye EU-domme fra 2018 - 20-9-18 Peter Pagh 

 

EU-konform fortolkning - Seminar 20-09-2018 - Karsten Engsig Sørensen 

 

Foredrag 20-09-18 -Tilbagebetaling af skatter - EU-retten - Søren Friis Hansen 

 

Retsforbeholdet og personers bevægelighed - Europaret 20.9.2018 - Jens Vedsted-Hansen 

 

 

EU-Konkurrenceretten siden sidst - 30. maj 2018

 

Den seneste praksis fra Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol med fokus på Storkammersagerne - 4. maj 2018 

 

EU-Domstolens anvendelse af EU-Chartret siden 2009

 

Nyt fra EU-statsstøtteretten 2017 - 28-11-17

 

EU-Domstolens store domme siden sidst - 10. oktober 2017

 

European Ombudsman - 26-09-2017 

The Court of Justice of the European Union and the current challenges for European integration - Koen Lenaerts - lydfil 

 

EU-konkurrenceretten siden sidst - 24-05-17 - Morten Kofmann og Bart Creve

 

Servicedirektivet og Domstolens praksis - 21-04-17 - Karsten Engsig Sørensen

 

Ros Kellaway -Brexit Presentation - Copenhagen - 6 April 17

 

Brexit - Tim Ward - 060417 

 

Christopher Muttukumaru CB - Aspects of post Brexit Aviation regulation 5452 - 060417 

 

Christopher Muttukumaru CB - Post Brexit White Paper 060417 

 

BREXIT  THE RESULT pr. 11.10.2016

 

Nyt fra EU-statsstøtteretten - 7. november 2016

 

Det indre marked og de direkte skatter - en illusion? Oplæg den 26. oktober 2016.

 

EU-Domstolens store domme siden sidst - oktober 2016 - Vigtige domme 

 

EU-Domstolens store domme siden sidst - oktober 2016 - Oversigt over danske indlæg ved EU-Domstolen i perioden 7. oktober 2015 – 4. oktober 2016

 

A new settlement for the UK within the EU - Freja Sine Thorsboe

 

Konkurrenceretten siden sidst - 26. maj 2016

 

Invitation to Seminar on Brexit with leading Experts - 13 June 2016  

 

Udbudsdirektivet i en dansk kontekst - Rasmus Horskjær Nielsen - 10. december 2015

 

Fra Storebælt til udbudslov - Kirsten Thorup - 10. december 2015

 

Nyt fra EU-statsstøtteretten 25-11-2015 

 

Formandsberetning fra generalforsamlingen den 25. november 2015 i DFE

 

Oplæg DFE - Morten Kofmann og Bart Creve - 1. juni 2015 - Konkurrenceretten siden sidst

 

Oplæg DFE - Marlene Wind - 11. maj 2015

 

Oplæg DFE - Katja Høegh - 11. maj 2015

 

Den nye Bruxelles I-forordning  - Peter Arnt Nielsen - 15. januar 2015

 

Tre skrift fremad og to tilbage - Henrik Skovgaard-Petersen - 3. december 2014

 

Fri bevægelighed og sociale ydelser - 17. november 2014

 

Oversigt over danske indlæg ved EU-Domstolen i perioden november 2013 - oktober 2014

 

Vigtige domme fra EUD 2014

 

Banking Union v/Julie Galbo - 30. september 2014

 

The General Court - Perspectives and Challenges (Retten - perspektiver og udfordringer)

 

Sociale klausuler - indlæg ved advokat Andreas Christensen, Horten - 14. november 2013

 

Vigtige domme fra EU 2013

 

Danske indlæg i sager ved EU-Domstolen i perioden november 2012 - oktober 2013

 

EU-konkurrencerettens udvikling siden sidst - 21. maj 2013

 

Præsentation vedr. Lissabon-traktaten v/Karen Dyekjær

 

Lissabon-sagen v/ Peter Biering og Susanne Lehrer

 

"Konkurrenceretten siden sidst" - præsentation v/ Morten Kofmann og Bart Creve, Kromann Reumert

 

Præsentation - Konkurrenceretten siden sidst - 25-09-2012 

 

"Den tyske forfatningsdomstols dom om Lissabon-traktaten" 

Dommen på tysk: http://www.bverfg.de/entscheidungen/es20090630_2bve000208.html

Dommen på engelsk: http://www.bverfg.de/entscheidungen/es20090630_2bve000208en.html

Dommen på fransk: http://www.bverfg.de/entscheidungen/es20090630_2bve000208fr.html