Aktuelt:


"Konkurrenceretten siden sidst" v/advokaterne Morten Kofmann og Bart A. Creve, Kromann Reumert. 

Mødet finder sted den 30. maj 2018, kl. 15.30 - 18.00, hos Kromann Reumert, Sundkrogsgade 5, 2100 København Ø.

Hvis tidspunktet er lidt tidligt for nogen, har oplægsholderne udtrykkeligt nævnt, at man også kan liste ind lidt senere. 

 

 

  

Publikationer

Her kan downloades følgende filer:

DFE - diverse


Formandsberetning GF i DFE 2017

 

Underskrevet referat af GF 28-11-17

 

FIDE: 

 

FIDE 2018 report - Topic-II - Denmark

 

Bernier Alexandre Constructing and Legitimating CEH Vol  21-3 2012

 

Byberg, A Miscellaneous Network. The History of FIDE 1961-1994

 

EUROPE The New Legal Realism

 

Laffranques artikel ji_2011_1_173

 

Morten Rasmussen, Establishing a Constitutional Practice. The Role of the European Law Associations.2013  

 

 DFE - præsentationer:

 

Den seneste praksis fra Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol med fokus på Storkammersagerne - 4. maj 2018 

 

EU-Domstolens anvendelse af EU-Chartret siden 2009

 

Nyt fra EU-statsstøtteretten 2017 - 28-11-17

 

EU-Domstolens store domme siden sidst - 10. oktober 2017

 

European Ombudsman - 26-09-2017 

The Court of Justice of the European Union and the current challenges for European integration - Koen Lenaerts - lydfil 

 

EU-konkurrenceretten siden sidst - 24-05-17 - Morten Kofmann og Bart Creve

 

Servicedirektivet og Domstolens praksis - 21-04-17 - Karsten Engsig Sørensen

 

Ros Kellaway -Brexit Presentation - Copenhagen - 6 April 17

 

Brexit - Tim Ward - 060417 

 

Christopher Muttukumaru CB - Aspects of post Brexit Aviation regulation 5452 - 060417 

 

Christopher Muttukumaru CB - Post Brexit White Paper 060417 

 

BREXIT  THE RESULT pr. 11.10.2016

 

Nyt fra EU-statsstøtteretten - 7. november 2016

 

Det indre marked og de direkte skatter - en illusion? Oplæg den 26. oktober 2016.

 

EU-Domstolens store domme siden sidst - oktober 2016 - Vigtige domme 

 

EU-Domstolens store domme siden sidst - oktober 2016 - Oversigt over danske indlæg ved EU-Domstolen i perioden 7. oktober 2015 – 4. oktober 2016

 

A new settlement for the UK within the EU - Freja Sine Thorsboe

 

Konkurrenceretten siden sidst - 26. maj 2016

 

Invitation to Seminar on Brexit with leading Experts - 13 June 2016  

 

Udbudsdirektivet i en dansk kontekst - Rasmus Horskjær Nielsen - 10. december 2015

 

Fra Storebælt til udbudslov - Kirsten Thorup - 10. december 2015

 

Nyt fra EU-statsstøtteretten 25-11-2015 

 

Formandsberetning fra generalforsamlingen den 25. november 2015 i DFE

 

Oplæg DFE - Morten Kofmann og Bart Creve - 1. juni 2015 - Konkurrenceretten siden sidst

 

Oplæg DFE - Marlene Wind - 11. maj 2015

 

Oplæg DFE - Katja Høegh - 11. maj 2015

 

Den nye Bruxelles I-forordning  - Peter Arnt Nielsen - 15. januar 2015

 

Tre skrift fremad og to tilbage - Henrik Skovgaard-Petersen - 3. december 2014

 

Fri bevægelighed og sociale ydelser - 17. november 2014

 

Oversigt over danske indlæg ved EU-Domstolen i perioden november 2013 - oktober 2014

 

Vigtige domme fra EUD 2014

 

Banking Union v/Julie Galbo - 30. september 2014

 

The General Court - Perspectives and Challenges (Retten - perspektiver og udfordringer)

 

Sociale klausuler - indlæg ved advokat Andreas Christensen, Horten - 14. november 2013

 

Vigtige domme fra EU 2013

 

Danske indlæg i sager ved EU-Domstolen i perioden november 2012 - oktober 2013

 

EU-konkurrencerettens udvikling siden sidst - 21. maj 2013

 

Præsentation vedr. Lissabon-traktaten v/Karen Dyekjær

 

Lissabon-sagen v/ Peter Biering og Susanne Lehrer

 

"Konkurrenceretten siden sidst" - præsentation v/ Morten Kofmann og Bart Creve, Kromann Reumert

 

Præsentation - Konkurrenceretten siden sidst - 25-09-2012 

 

"Den tyske forfatningsdomstols dom om Lissabon-traktaten" 

Dommen på tysk: http://www.bverfg.de/entscheidungen/es20090630_2bve000208.html

Dommen på engelsk: http://www.bverfg.de/entscheidungen/es20090630_2bve000208en.html

Dommen på fransk: http://www.bverfg.de/entscheidungen/es20090630_2bve000208fr.html

 

 MERE.INFO logo