Aktuelt:

 

Nedslag i nyere praksis inden for udbudsretten

Oplæg v/ ass.  retsformand Katja Høegh, Østre Landsret.

Mødet finder sted mandag den 20. maj 2019, kl. 16.00 - 18.00, hos Horten, Philip Heymans Allé 7, 2900 Hellerup. 

Publikationer

Her kan downloades følgende filer:

DFE - diverse

 

EU-Domstolens store domme siden sidst - 30-10-2018 - Nina Holst-Christensen

 

EU-Domstolens store domme siden sidst - 30-10-2018 - Jakob Nymann-Lindegren

 

EU-Domstolens store domme siden sidst - Vigtige domme - 30-10-2018 

 

Formandsberetning GF i DFE 2017

 

Underskrevet referat af GF 28-11-17

 

FIDE: 

 

FIDE 2018 report - Topic-II - Denmark

 

Bernier Alexandre Constructing and Legitimating CEH Vol  21-3 2012

 

Byberg, A Miscellaneous Network. The History of FIDE 1961-1994

 

EUROPE The New Legal Realism

 

Laffranques artikel ji_2011_1_173

 

Morten Rasmussen, Establishing a Constitutional Practice. The Role of the European Law Associations.2013  

 

 DFE - præsentationer:

 

Nyt fra EU-statsstøtteretten 2018 - 9. oktober 2018

 

EU RETTEN I DANMARK - FORSVARSFORBEHOLDET - Christian Thorning - 20-09-18 

Danske domstoles præjudicielle forelæggelser for EU-domstolen i i lyset af nye EU-domme fra 2018 - 20-9-18 Peter Pagh 

 

EU-konform fortolkning - Seminar 20-09-2018 - Karsten Engsig Sørensen 

 

Foredrag 20-09-18 -Tilbagebetaling af skatter - EU-retten - Søren Friis Hansen 

 

Retsforbeholdet og personers bevægelighed - Europaret 20.9.2018 - Jens Vedsted-Hansen 

 

 

EU-Konkurrenceretten siden sidst - 30. maj 2018

 

Den seneste praksis fra Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol med fokus på Storkammersagerne - 4. maj 2018 

 

EU-Domstolens anvendelse af EU-Chartret siden 2009

 

Nyt fra EU-statsstøtteretten 2017 - 28-11-17

 

EU-Domstolens store domme siden sidst - 10. oktober 2017

 

European Ombudsman - 26-09-2017 

The Court of Justice of the European Union and the current challenges for European integration - Koen Lenaerts - lydfil 

 

EU-konkurrenceretten siden sidst - 24-05-17 - Morten Kofmann og Bart Creve

 

Servicedirektivet og Domstolens praksis - 21-04-17 - Karsten Engsig Sørensen

 

Ros Kellaway -Brexit Presentation - Copenhagen - 6 April 17

 

Brexit - Tim Ward - 060417 

 

Christopher Muttukumaru CB - Aspects of post Brexit Aviation regulation 5452 - 060417 

 

Christopher Muttukumaru CB - Post Brexit White Paper 060417 

 

BREXIT  THE RESULT pr. 11.10.2016

 

Nyt fra EU-statsstøtteretten - 7. november 2016

 

Det indre marked og de direkte skatter - en illusion? Oplæg den 26. oktober 2016.

 

EU-Domstolens store domme siden sidst - oktober 2016 - Vigtige domme 

 

EU-Domstolens store domme siden sidst - oktober 2016 - Oversigt over danske indlæg ved EU-Domstolen i perioden 7. oktober 2015 – 4. oktober 2016

 

A new settlement for the UK within the EU - Freja Sine Thorsboe

 

Konkurrenceretten siden sidst - 26. maj 2016

 

Invitation to Seminar on Brexit with leading Experts - 13 June 2016  

 

Udbudsdirektivet i en dansk kontekst - Rasmus Horskjær Nielsen - 10. december 2015

 

Fra Storebælt til udbudslov - Kirsten Thorup - 10. december 2015

 

Nyt fra EU-statsstøtteretten 25-11-2015 

 

Formandsberetning fra generalforsamlingen den 25. november 2015 i DFE

 

Oplæg DFE - Morten Kofmann og Bart Creve - 1. juni 2015 - Konkurrenceretten siden sidst

 

Oplæg DFE - Marlene Wind - 11. maj 2015

 

Oplæg DFE - Katja Høegh - 11. maj 2015

 

Den nye Bruxelles I-forordning  - Peter Arnt Nielsen - 15. januar 2015

 

Tre skrift fremad og to tilbage - Henrik Skovgaard-Petersen - 3. december 2014

 

Fri bevægelighed og sociale ydelser - 17. november 2014

 

Oversigt over danske indlæg ved EU-Domstolen i perioden november 2013 - oktober 2014

 

Vigtige domme fra EUD 2014

 

Banking Union v/Julie Galbo - 30. september 2014

 

The General Court - Perspectives and Challenges (Retten - perspektiver og udfordringer)

 

Sociale klausuler - indlæg ved advokat Andreas Christensen, Horten - 14. november 2013

 

Vigtige domme fra EU 2013

 

Danske indlæg i sager ved EU-Domstolen i perioden november 2012 - oktober 2013

 

EU-konkurrencerettens udvikling siden sidst - 21. maj 2013

 

Præsentation vedr. Lissabon-traktaten v/Karen Dyekjær

 

Lissabon-sagen v/ Peter Biering og Susanne Lehrer

 

"Konkurrenceretten siden sidst" - præsentation v/ Morten Kofmann og Bart Creve, Kromann Reumert

 

Præsentation - Konkurrenceretten siden sidst - 25-09-2012 

 

"Den tyske forfatningsdomstols dom om Lissabon-traktaten" 

Dommen på tysk: http://www.bverfg.de/entscheidungen/es20090630_2bve000208.html

Dommen på engelsk: http://www.bverfg.de/entscheidungen/es20090630_2bve000208en.html

Dommen på fransk: http://www.bverfg.de/entscheidungen/es20090630_2bve000208fr.html