Næste arrangement

Der findes lige nu ingen planlagte arrangementer i kalenderen.

Dansk Forening for Europaret (DFE)

Dansk Forening for Europaret blev stiftet den 7. maj 1973 og har som formål at forøge kendskabet til de retlige spørgsmål, som vedrører den Europæiske Union.

Foreningen arrangerer årligt mindst 6-8 foredrag om EU-retlige emner samt økonomiske og politiske spørgsmål i forbindelse med EU-samarbejdet. Visse år arrangerer den også konferencer.

DFE er sammen med tilsvarende foreninger i andre EU-lande medlem af Fédération Internationale pour le Droit Européen/International Federation of European Law (FIDE), der hvert andet år afholder en større konference for medlemmerne af de nationale foreninger med bl.a. deltagelse af dommere og højtstående embedsmænd fra EU-institutionerne.

”[…] DFE er en faglig og ikke en politisk forening. Det handler ikke om for eller imod EU eller en grundlæggende kritik af EU-retten, det handler først og fremmest om at være en platform for en kvalificeret juridisk drøftelse af de mange nye og spændende juridiske spørgsmål, der er og bliver ved med at dukke op i kølvandet af Danmarks medlemskab af EU.”
- PROFESSOR DITLEV TAMM

(i kapitlet ”Dansk Forening for Europaret - træk af dens historie i 50 år” i ”Danmark og EU gennem 50 år – en milepæl”, red. af Ulla Neergaard & Karsten Engsig Sørensen, 2023)

Kommende arrangementer

Der findes lige nu ingen planlagte arrangementer i kalenderen.

Bliv medlem af DFE

Bliv medlem og få besked om nye arrangementer. Medlemskab er åbent for enhver, som er interesseret i europaretlige spørgsmål.

Kontakt Dansk Forening for Europaret

"The rule of law is the glue that binds our Union together. It is the foundation of our unity. It is essential for the protection of the values, on which our Union is founded: democracy, freedom, equality, and respect for human rights. And this is what all 27 Member States have signed up to as part of this Union, as sovereign countries and free people."
- Ursula Von Der Leyen
President of the European Commission