Om Dansk Forening for Europaret

Dansk Forening for Europaret blev stiftet den 7. maj 1973.

Vores mål er i Danmark at forøge kendskabet til de retlige spørgsmål, som vedrører den Europæiske Union. Vi skaber et forum for interesserede til at mødes om såvel klassiske EU-retlige emner som nye retlige udfordringer og forandringer. Når det er passende, inddrages også andre vinkler såsom politologiske, historiske eller økonomiske.

DFE’s historie

1973

Dansk Forening for Europaret (DFE) etableres.

1978

DFE er vært for FIDE-kongressen, der afholdes i København med Hendes Majestæt Dronningen som kongressens protektrice

2014

DFE har præsidentskabet for FIDE fra 2012-14 og værtskabet for FIDE-kongressen, der afholdes i København i 2014 med Hans Kongelige Højhed Kronprins Frederik som protektor og med en række bogudgivelser

2023

DFE fejrer sit 50-års-jubilæum med udgivelse af jubilæumsskriftet ”Danmark og EU gennem 50 år – en milepæl” og en konference

Medlemsskab

Vore medlemmer er i overvejende grad jurister. De kommer både fra den offentlige sektor, herunder dommerstanden, og den private sektor, herunder advokatstanden. Vi har også mange studerende og forskere fra universiteterne som medlemmer.

Medlemskab af Foreningen er åbent for alle, der er interesseret i europaretlige spørgsmål.

Danmark og EU gennem 50 år

DFE har udgivet en jubilæumsbog i forbindelse med foreningens 50 år jubilæum i 2023. 

Vedtægter

Bestyrelse

Bestyrelsens opgave er at varetage vores medlemmers interesser og sikre overholdelse af DFE’s vedtægter.

Se DFE’s bestyrelse her