Privatlivspolitik

Dataansvarlig

Dansk Forening for Europaret er dataansvarlig for behandlingen af de personoplysninger, som vi behandler om vores medlemmer. Du finder vores kontaktoplysninger nedenfor:

Dansk Forening for Europaret
c/o Horten Advokataktieselskab,
Philip Heymans Alle 7
290 Hellerup

CVR-nr.: 26967937

Hvis du har spørgsmål til behandlingen af dine personoplysninger, så kan du kontakte os på europaret@horten.dk

Behandling af personoplysninger

Som dataansvarlig behandler vi kun den information, som du giver os i forbindelse med vores kommunikation og din eventuelle optagelse som medlem af foreningen.

Vi behandler følgende almindelige oplysninger: navn, e-mail, telefonnummer, adresse, kontingentoplysninger, IP-adresse og oplysninger om arbejdsgiver og/eller stilling.

Vores hjemmel til at behandle disse personoplysninger er databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra f. Det er foreningens vurdering, at foreningen er nødsaget til at indsamle oplysningerne for at kunne gennemføre foreningens formål og aktiviteter, herunder til brug for vedligeholdelse og ajourføring af medlemslister, indkaldelse til og afholdelse af møder samt opkrævning af medlemskontingenter.

Brug af vores hjemmeside

Når du bruger Dansk Forening for Europarets hjemmeside, opsamles der ved brug af cookies ligeledes personoplysninger om din adfærd.

Vi behandler dine personoplysninger i forbindelse med din brug af vores hjemmeside, som beskrevet ovenfor på grundlag af art. 6.1.f (interesseafvejningsreglen), hvor den legitime interesse er at tilbyde dig en interessant hjemmeside, som fungerer optimalt.

Du kan læse mere om brugen af cookies i Dansk Forening for Europarets cookiepolitik samt tilbagekalde eller ændre dit samtykke ved at fravælge cookies i cookieoversigten, ligesom du kan blokere cookies i din browser.

Opbevaringsperiode

Vi opbevarer dine personoplysninger så længe, det er nødvendigt for det eller de formål, hvortil oplysningerne behandles. Vi sletter vores registrerede personoplysninger om dig, når du melder dig ud af foreningen.

Skulle der i særlige tilfælde opstå et behov for at opbevare dine personoplysninger i længere tid, så vil du blive notificeret herom.

Nyhedsbrev

Foreningen udsender nyhedsbreve pr. e-mail. Det er frivilligt, om medlemmerne af foreningen ønsker at modtage nyhedsbrevet. Formålet med nyhedsbrevene er at informere  om EU-retten og  kommende arrangementer.

Vi vil kun sende dig nyhedsbreve, hvis du har givet dit samtykke til dette. Vores hjemmel til at behandle dine personoplysninger i forbindelse med nyhedsbrevet er databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra a.

Du kan til enhver tid trække dit samtykke tilbage og afmelde dig nyhedsbrevet. Ved afmelding af nyhedsbrevet gemmer vi dit tidligere registrerede samtykke i 2 år efter, at det senest er anvendt, jf. Forbrugerombudsmandens vejledning om spamforbuddet kapitel 11, afsnit 3.

Behandlingssikkerhed

Vi holder behandlingen af personoplysninger sikker ved at have indført passende tekniske og organisatoriske foranstaltninger. 

Vi har lavet risikovurderinger af vores behandling af personoplysninger og har herefter indført passende tekniske og organisatoriske foranstaltninger for at øge behandlingssikkerheden.

Dine rettigheder

Du har efter databeskyttelsesforordningen en række rettigheder i forhold til vores behandling af oplysninger om dig. Dine rettigheder som registreret følger nedenfor.

Du kan gøre brug af dine rettigheder ved at kontakte foreningen på europaret@horten.dk.

  • Ret til indsigt: Du har ret til at få indsigt i de personoplysninger, som vi behandler om dig, samt en række yderligere oplysninger. Adgangen til indsigt må dog ikke krænke andres rettigheder og frihedsrettigheder.

  • Ret til berigtigelse: Du har ret til at få urigtige oplysninger om dig selv rettet.

  • Ret til sletning: Du har ret til at få slettet oplysninger om dig, inden tidspunktet for vores almindelige generelle sletning indtræffer.

  • Ret til begrænset behandling: Du har i visse tilfælde ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset. Hvis du har ret til at få begrænset behandlingen, må vi kun behandle oplysningerne – bortset fra opbevaring – med dit samtykke, eller med henblik på at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares, eller for at beskytte en person eller vigtige samfundsinteresser.

  • Ret til at transmittere oplysninger (dataportabilitet): Du har ret til dataportabilitet i det omfang, vores behandling er baseret på dit samtykke eller en kontrakt, og behandlingen sker automatisk. Dette indebærer, at du har ret til at få tilsendt dine personoplysninger i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format samt at få overført disse personoplysninger fra én dataansvarlig til en anden uden hindring.

  • Ret til indsigelse: Hvis vi baserer vores behandling på GDPR art. 6, stk. 1, litra e eller f, har du i visse tilfælde ret til at gøre indsigelse mod vores ellers lovlige behandling.

  • Ret til at trække samtykke tilbage: Hvis vi baserer vores behandling på dit samtykke, har du til enhver tid ret til at trække dit samtykke til vores behandling af dine personoplysninger helt eller delvist tilbage. Din tilbagetrækning af dit samtykke berører ikke lovligheden af den behandling, som vi har foretaget, indtil din tilbagetrækning af samtykket. Tilbagetrækningen af dit samtykke får således først virkning fra dette tidspunkt.

Dine henvendelser vil blive behandlet i overensstemmelse med databeskyttelsesreglerne og kan være underlagt betingelser eller begrænsninger.

Du kan læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om de registreredes rettigheder, som du finder på www.datatilsynet.dk.

Hvis du gør brug af en af ovennævnte rettigheder, behandler vi også personoplysninger om dig i forbindelse med modtagelse og besvarelse af henvendelsen.

Klage til Datatilsynet

Du har ret til at indgive en klage til Datatilsynet, hvis du er utilfreds med den måde, vi behandler dine personoplysninger på. Du finder Datatilsynets kontaktoplysninger på www.datatilsynet.dk.

Dansk Forening for Europaret