15:00 - 17:00
06. mar 2024
Udløbet
Gratis

Danske domstoles anvendelse af EU-retten

Danske domstoles anvendelse af EU-retten” v/ Partner, Advokat (H), Henrik Peytz, Nielsen Nørager, Partner, Advokat (H), Thomas Ryhl, Njord Lawfirm, og Partner, Advokat (H), Rass Holdgaard, Poul Schmith/Kammeradvokaten.

Mødet finder sted onsdag den 6. marts 2024, kl. 15.00 – 17.00, hos Poul Schmith/Kammeradvokaten, Kalvebod Brygge 32, 1560 København V.

EU-retten skal ifølge EU-Domstolen have samme virkninger i alle medlemsstaterne. Alle nationale domstole skal derfor anlægge en ensartet fortolkning af EU-retten og anse den som en fuldt integreret del af medlemsstaternes retssystemer. Sker det i praksis i Danmark? Har danske domstole udviklet en særlig dansk måde at håndtere, fortolke og anvende EU-retten på, herunder når de bedømmer om en grundrettighed er overtrådt, om en myndigheds foranstaltning er proportional, om en myndighed har pådraget sig erstatningsansvar for overtrædelse af EU-retten, eller om der er fortolkningstvivl, som kræver præjudiciel forelæggelse? Og kan der spores en udvikling i de danske domstoles fortrolighed med og anvendelse af EU-regler i praksis? Til dette medlemsmøde diskuterer advokater aktuelle og praktiske erfaringer med disse spørgsmål.

Program:

15.00-15.05: Velkomst v/ formand for Dansk Forening for Europaret, Ulla Neergaard

15.00-15.25: Henrik Peytz

15.25-15.45: Thomas Ryhl

15.45-16.05: Rass Holdgaard

16.05-16.20: Pause

16.20-17.00: Replikker og debat

Arrangementet er fuldt booket

Foredragsholdere

Adresse

Advokatfirmaet Poul Schmith/Kammeradvokaten
Kalvebod Brygge 32, 1560 København V