17:45 - 18:15
27. nov 2023
Udløbet
Gratis

Generalforsamling i Dansk Forening for Europaret

Der indkaldes herved til ordinær generalforsamling i Dansk Forening for Europaret.

Generalforsamlingen finder sted:

Mandag den 27. november 2023 i forlængelse af medlemsmødet samme dag (fra kl. ca. 18.00)

hos Kromann Reumert, Sundkrogsgade 5, 2100 København Ø.

Dagsorden:

  1. Valg af dirigent.
  2. Aflæggelse af beretning for de senest forløbne to år.
  3. Forelæggelse til godkendelse af regnskab for samme periode med påtegning af revisor.
  4. Fastlæggelse af kontingent for de følgende to år
  5. Valg af medlemmer til bestyrelsen.
  6. Valg af revisor.
  7. Behandling af indkomne forslag.
  8. Eventuelt.

Adresse

Kromann Reumert
Sundkrogsgade 5, 2100 København Ø