16:00 - 18:00
20. maj 2019
Udløbet

Nedslag i nyere praksis inden for udbudsretten

Oplæg v/ ass.  retsformand Katja Høegh, Østre Landsret.

Mødested: Horten Advokatpartnerselskab, Philip Heymans Allé 7, 2900 Hellerup.